Krajowe warsztaty dotyczące funduszu ubezpieczenia ryzyka w projektach geotermalnych

29 stycznia w Warszawie odbyły się Warsztaty krajowe dotyczące powstania i funkcjonowania funduszu ubezpieczenia ryzyka w projektach geotermalnych w Polsce – projekt „Rozwój projektów z zakresu geotermii i odnawialnych źródeł energii poprzez ograniczanie ich ryzyka".
 
Zagadnieniu minimalizacji i ubezpieczania ryzyka geologicznego poświęcony jest cały międzynarodowy projekt GEORISK finansowany ze środków programu Horyzont 2020.
 
Celem projektu jest opracowanie ramowych propozycji funduszu ubezpieczenia ryzyka (i in. systemów finansowych) łagodzących wpływ czynników ryzyka (wiertniczych, zasobowych, eksploatacyjnych), które towarzyszą projektom geotermalnym ukierunkowanym na ciepłownictwo i energię elektryczną. Brak takich systemów w niektórych krajach, które posiadają słabo jeszcze rozwinięte rynki geotermalne (należy do nich m.in. Polska), ogranicza w wielu przypadkach rozwój tego sektora. W kilku innych krajach poziom rozwoju tych rynków jest już natomiast na tyle wysoki, że uzasadnione jest ograniczanie publicznego wsparcia oraz ubezpieczenia i przechodzenie do innych systemów. Projekt GEORISK będzie działał na rzecz ustanowienia takich funduszy ubezpieczenia ryzyka w całej Europie, w tym w Polsce. Zostaną także uwzględnione niektóre kraje poza naszym kontynentem (Kenia, Meksyk, Chile).
 
Koordynatorem projektu jest Europejska Rada Energii Geotermalnej (EGEC).
 
Do konsorcjum projektu należy 15 partnerów:
EGEC – Europejska Rada Energii Geotermalnej (koordynator)
AFPG – Association Française des Professionnels de la Géothermie (Francja)
BRGM – Bureau des Ressources Géologiques et Minières (Francja)
TUBITAK – Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastir Ma Kurumu (Turcja)
JESDER – Jeotermal Elektrik Santral Yatirimcilari Dernegi (Turcja)
Geothermal Express Ltd. (Węgry)
Mining and Geological Survey of Hungary (Węgry)
IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Polska)
CRES – Center for Renewable Energy Sources and Saving Foundation (Grecja)
SFOE – Federal Department for Environment, Transport, Energy and Communication (Szwajcaria)
Global Engineering & Consulting – Company GmbH (Niemcy)
Bundesverband Geothermie e.V. (Niemcy)
Türkiye Kalkinma Bankasi / Development Bank of Turkey (Turcja)
Geothermie-Schweiz – Schweizerische Vereinigung für Geothermie (Szwajcaria)
 
W warsztatach uczestniczyli pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego zajmujący się w codziennej pracy zagadnieniami dotyczącymi zagospodarowania potencjału wód termalnych.
 
Mamy nadzieję, że efekty prac ekspertów zaangażowanych w projekt zostaną wykorzystane, by przyspieszyć rozwój geotermii w Polsce.
 
Więcej informacji na temat projektu GEORISK można znaleźć na stronach: