Zgłaszanie zapadlisk:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 12 290 1385 (Kraków); 22 45 92 224 (Warszawa)

www.pgi.gov.pl/centrum-geozagrozen

 

Zapadliska (leje zapadliskowe, ang. sinkholes)  – są jednym z rodzajów zagrożeń geologicznych na terenie Polski. Powodują szkody w infrastrukturze oraz gospodarce rolnej i leśnej. Przyczyniają się do znacznej degradacji terenów, na których występują oraz stwarzają zagrożenie dla ludzi i ich majątku.

Celem badań zapadlisk jest poznanie ich rozwoju oraz określenie zakresu i metod prac zabezpieczających i redukcji zagrożeń oraz ryzyka nimi spowodowanych. Badania te wykonuje się stosując klasyczne metody prac geologicznych oraz wykorzystując najnowocześniejsze techniki obrazowania powierzchni terenu i podłoża gruntowego.

Centrum Geozagrożeń PIG-PIB obecnie realizuje badania zapadlisk na obszarze oddziaływania KWK Siersza w Trzebini. Zadanie to wykonywane jest na prośbę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju dr Piotra Dziadzio, w ramach zadań państwowej służby geologicznej pn. „Wsparcie działań Ministra właściwego ds. środowiska oraz innych organów administracji państwowej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii” oraz „Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap II”. Oba zadania finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej udostępniono „Raport drugi z prac analitycznych o deformacjach terenu w Trzebini”. Opracowanie to obejmuje cały obszar oddziaływania byłej KWK „Siersza” i odzwierciedla stan prac przeprowadzonych przez PIG-PIB na dzień 17.04.2023 r.

Przedstawione w raporcie wyniki dotyczą analiz z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej, analiz różnoczasowych numerycznych modeli terenu i modeli różnicowych wygenerowanych na podstawie danych ze skaningu laserowego oraz inwentaryzacji zapadlisk. Raport zawiera również najnowszą bazę danych zapadlisk w formacie SHP zawierającą podstawowe dane dotyczące zinwentaryzowanych zapadlisk. Dane te są dostępne w Portalu Mapowym PIG-PIB. Dodatkowo udostępniono pliki KMZ obrazujące niektóre wyniki zawarte w raporcie.

Aby treści prezentowane w dotychczasowych raportach były zrozumiałe możliwie dla jak największej liczby osób zainteresowanych opracowano Słownik podstawowych pojęć i terminów stosowanych w raportach PIG- PIG dotyczących zapadlisk.

 

W wyniku dotychczasowych badań opracowano:

  pdf RAPORT WSTĘPNY Z PRAC ANALITYCZNYCH O DEFORMACJACH TERENU W TRZEBINI
(obszar cmentarza komunalnego przy ulicy Jana Pawła II w Trzebini i tereny przyległe)
PDF (5.58 MB)

  pdf RAPORT DRUGI Z PRAC ANALITYCZNYCH O DEFORMACJACH TERENU W TRZEBINI
PDF (8.54 MB)

 

Lokalizacja zinwentaryzowanych w Raporcie zapadlisk znajduje się na Portalu Mapowym PIG-PIB:

 aplikacja mapowa

 

Pliki KMZ do pobrania:

Zalecane przeglądanie w aplikacji Google Earth (pobierz instalator).

plik KMZ 1 obszar górniczy KWK „Siersza”
plik KMZ 2 zapadliska istotne (stan na 17.04.2023 r.)
plik KMZ 3 zapadliska pozostałe (stan na 16.05.2023 r.)
plik KMZ 4 obszary udokumentowanej płytkiej eksploatacji złóż węgla kamiennego do 80 m p.p.t.
plik KMZ 5 obszary możliwej reaktywacji starych, zasypanych zapadlisk
plik KMZ 6 różnicowy numeryczny model terenu wykonany na podstawie NMT z 2011/2014 r. i modelu DTED 2 z przełomu lat 80/90-tych
plik KMZ 7 niecki osiadań na podstawie modelu różnicowego NMT 2011/2014 – DTED 2
plik KMZ 8 przypuszczalne niecki osiadań na podstawie modelu różnicowego NMT 2011/2014 – DTED 2
plik KMZ 9 mapa deformacji pionowych na podstawie danych InSAR z serwisu EGMS
plik KMZ 10 model różnicowy 2011 – 2019 dla obszaru A
plik KMZ 11 model różnicowy 2019 – 2022 dla obszaru A
plik KMZ 12 model różnicowy 2011 – 2019 dla obszaru B
plik KMZ 13 model różnicowy 2019 – 2022 dla obszaru B
plik KMZ 14 model różnicowy 2019 – 2022 dla obszaru C
plik KMZ 15 model różnicowy 2011 – 2019 dla obszaru D
plik KMZ 16 model różnicowy 2019 – 2022 dla obszaru E
plik KMZ 17 model różnicowy 2014 – 2019 dla obszaru F
plik KMZ 18 model różnicowy 2019 – 2022 dla obszaru F
plik KMZ 19 model różnicowy 2014 – 2019 dla obszaru G
plik KMZ 20 model różnicowy 2019 – 2022 dla obszaru G
plik KMZ 21 model różnicowy 2019 – 2022 dla obszaru H
plik KMZ 22 model różnicowy 2011, 2014 – 2019 dla obszaru I
plik KMZ 23 model różnicowy 2019 – 2022 dla obszaru I
plik KMZ 24 model różnicowy 2019 – 2022 dla obszaru J

 

 

nfosigw finansowanie