Witamy w Centrum Modelowania Procesów Geologicznych w Oddziale Dolnośląskim i Oddziale Warszawskim Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Jesteśmy kilkunastosobowym zespołem złożonym z geologów, fizyków i inżynierów. W ramach CMPG modelowaniem procesów geologicznych zajmujemy się od 2013 roku.

Przewodnim wątkiem badawczym naszego Centrum uczyniliśmy procesy mechaniczne zachodzące w ośrodkach geologicznych. Ze względu na skrajne zróżnicowanie warunków fizycznych oraz bardzo szeroką rozpiętość skal przestrzennych i czasowych, w których realizują się procesy geologiczne właściwym miejscem do ich badania jest laboratorium numeryczne. Badania podstawowe nad mechaniką procesów geologicznych są, naszym zdaniem, kluczem do zrozumienia dynamiki naszej planety i wyjaśnienia genezy struktur tektonicznych; są również podstawą nowoczesnej i bezpiecznej eksploatacji surowców, w tym zwłaszcza węglowodorów. Rozwijając modele teoretyczne procesów fałdowania i ścinania skał, w tym płynięcia soli, szczególną uwagę poświęcamy czynnikom niejednorodności, nieliniowości i anizotropii mechanicznej ośrodka. Interesuje nas też geomechanika skał łupkowych oraz przepływy wielofazowe w naturalnych i technologicznych szczelinach – w tych obszarach naszej działalności utrzymujemy bliskie kontakty z przemysłem. Od niedawna prowadzimy badania stabilności mechanicznej klifów w pasie polskiego wybrzeża Bałtyku, stykając się z prognozami dynamiki współczesnych procesów geologicznych.

Naszym głównym narzędziem badawczym są symulacje numeryczne. Korzystamy z autorskiego oprogramowania i własnych zasobów obliczeniowych. W codziennej pracy często sięgamy też po modele teoretyczne, a inspiracji szukamy w terenie wyposażeni w nowoczesne metody obrazowania struktur. Planujemy rozwinięcie badań z wykorzystaniem eksperymentów analogowych oraz prowadzenie pomiarów geomechanicznych i innych analiz, z których dane będziemy wykorzystywać w pracach obliczeniowych.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i dążymy do wzbogacenia realizowanej tematyki badawczej. W tym celu stopniowo rozbudowujemy nasz zespół. Obecnie jesteśmy w trakcie formułowania nowych projektów badawczych. Z zagadnień praktycznych interesują nas m.in. przepływy w ośrodku pod obciążeniem związane z energią geotermalną, geomechanika złóż węglowodorów podczas stymulacji eksploatacji, analiza stabilności otworów i wyrobisk górniczych, oraz monitoring mikrosejsmiczności. W zakresie naszych prac są również modele innych naturalnych procesów fizycznych, w tym sedymentacyjnych, mających wpływ na obraz i ewolucję naszej planety.

Zapraszamy do współpracy!