w dziale PUBLIKACJE:

 

Trzeciak M., Dabrowski M., Jarosiński M., Stress distribution models in layered, viscoelastic sedimentary basins under tectonic and glacial loads (2019), Geophysical Journal International, ggz469

w dziale PUBLIKACJE:

 

Adamuszek M., Dabrowski M., Sinking of a fragmented anhydrite layer in rock salt (2019), Tectonophysics, 766: 40-59

 

Dabrowski M. , Grasemann B. ,  Numerical modelling of boudinage under pure shear: implications for estimating viscosity ratios and finite strain from natural examples (2019), Journal of Structural Geology 126: 109-128

 

Zhong, X., Andersen, N.H., Dabrowski, M., Jamtveit B., Zircon and quartz inclusions in garnet used for complementary Raman thermobarometry: application to the Holsnøy eclogite, Bergen Arcs, Western Norway (2019), Contrib Mineral Petrol 174: 50

 

Souche A., Galland O., Haug Ø.T., Dabrowski M., Impact of host rock heterogeneity on failure around pressurized conduits: Implications for finger-shaped magmatic intrusions (2019), Tectonophysics 765: 52-63

w dziale PUBLIKACJE:

 

Olkowicz M., Dabrowski M., Pluymakers A., Focus stacking photogrammetry for micro‐scale roughness reconstruction: a methodological study (2019), The Photogrammetric Record 34: 11-35

w dziale PUBLIKACJE:

Wojtowicz M., Jarosiński M., Reconstructing the mechanical parameters of a transversely-isotropic rock based on log and incomplete core data integration (2019), International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 115: 111-120

 

Grasemann B., Dabrowski M., Schöpfer M.P.J., Sense and non-sense of shear reloaded (2019), Journal of Structural Geology (in press)

w dziale PUBLIKACJE:

Trzeciak M., Sone H., Dabrowski M., Long-term creep tests and viscoelastic constitutive modeling of lower Paleozoic shales from the Baltic Basin, N Poland (2018), International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 112: 139-157

W sierpniu 2018 r. Maciej Trzeciak z zespołu CMPG wykonał testy pełzania dla wybranych typów skał
w laboratorium Uniwersytetu Wisconsin-Madison (USA).

Więcej na stronie PIG-PIB

 

W dniach 28-30 czerwca 2018 r. w Olsztynie odbyła się konferencja "2nd Workshop on Porous Media" obejmująca swoją tematyką działania w obszarze ośrodków porowatych: badania struktury, badania właściwości, badania materiałowe, przepływy płynów, wymianę masy i ciepła, transport i składowanie materiałów sypkich, w tym biologicznych i chemicznych, złoża fluidalne, mechanikę gruntów itp.

Zespół CMPG zaprezentował poster:

Ł. Jasiński, M. Dąbrowski, Depth-averaged flow model in a propped fracture

Więcej nt. konferencji: http://www.uwm.edu.pl/wpm/

w dziale PUBLIKACJE:

Szymczak P., Kwiatkowski K., Jarosiński M., Kwiatkowski T., Osselin F., Wormhole formation during acidization of calcite-cemented fractures in gas-bearing shales (2018), SPE Journal

 

Cyz M., Mulińska M., Pachytel R., Malinowski M., Brittleness prediction for the lower paleozic shales in northern Poland (2018), Interpretation

 

Gajek W., Trojanowski J., Malinowski M., Jarosiński M., Riedel M., Results of the downhole microseismic monitoring at a pilot hydraulic fracturing site in Poland, part I: events location and stimulation performance (2018), Interpretation

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Jastrzębiej Górze odbyła się konferencja „Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza – GEOST III”.

Dotyczyła ona szeroko rozumianej tematyki procesów geologicznych zachodzących obecnie i w przeszłości w strefie kontaktu morza z lądem, ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej Morza Bałtyckiego.

Zespół CMPG zaprezentował referat:
Ł. Jasiński, J. Pacuła, M. Dąbrowski, J. Badura, G. Uścinowicz, T. Szarafin, L. Jurys, J. Frydel, „Modelowanie dynamiki klifów południowego wybrzeża Bałtyku”.

Więcej informacji o konferencji: www.geost3.ug.edu.pl

w dziale PUBLIKACJE:

Grasemann B., Dabrowski M., Schöpfer M.P.J., Sense and non-sense of shear reloaded (2018), Journal of Structural Geology

w dziale PUBLIKACJE:

Cornet J.S., Dabrowski, M., Nonlinear Viscoelastic Closure of Salt Cavities (2018), Rock Mechanics and Rock Engineering

w dziale PUBLIKACJE:

Mazur S., Krzywiec P.,  Malinowski M.,  Lewandowski M., Aleksandrowski P., Mikołajczak M., On the nature of the Teisseyre-Tornquist Zone (2018), Geology, Geophysics & Environment, 44 (1): 17-30

w dzale PUBLIKACJE:

Bobek K., Jarosiński M., Parallel structural interpretation of drill cores and microresistivity scanner images from gas-bearing shale (Baltic Basin, Poland) (2018), Interpretation

W dziale PUBLIKACJE dostępny jest nowy artykuł:

Dzikowski M., Jasinski L., Dabrowski M., Depth-averaged Lattice Boltzmann and Finite Element methods for single-phase flows in fractures with obstacles (2018), Computers & Mathematics with Applications

W dziale PUBLIKACJE dostępne są dwa nowe artykuły:

Nawrocki J., Bogucki A., Łanczont M., Werner T., Standzikowski K., Pańczyk M., The Hilina Pali palaeomagnetic excursion and possible self-reversal in the loess from western Ukraine (2018), Boreas


Nawrocki J., Gozhik P., Łanczont M., Pąńczyk M., Komar M., Bogucki A., Williams I.S., Czupyt Z., Palaeowind directions and sources of detrital material archived in the Roxolany loess section (southern Ukraine) (2018), Palaeogrography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

Zdjęcie budinażu autorstwa M. Adamuszek i B. Grasemanna zostało opublikowane w numerze 107 czasopisma Journal of Structural Geology jako zdjęcie miesiąca.

W dziale PUBLIKACJE dostępny jest nowy artykuł: Cornet J., Dabrowski M., Schmid D. W., Long term creep closure of salt cavities (2018), International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 103, p. 96-106. Autorom gratulujemy.