Umowa z Mongolią na poszukiwanie surowców krytycznych

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisał umowę z Państwową Służbą Geologiczną Mongolii (NGS) na realizację projektu pn. „Poszukiwania surowców krytycznych w Mongolii – rozpoznanie obszarów występowania molibdenu i wolframu”. Dokument został sygnowany przez zastępcę dyrektora ds. służby geologicznej, dr Andrzeja Głuszyńskiego oraz p.o. dyrektora NGS, dr Uyangę Bolt. Uroczystość odbyła się 25 kwietnia 2023 r. w siedzibie parlamentu Mongolii, przy udziale prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Mongolii, Ukhnaagiina Khürelsükha.

podpisanie porozumienia pomiędzy Polską a Mongolią

Mongolia jest krajem charakteryzującym się dużą różnorodnością i bogactwem złóż mineralnych. Na terenie tego kraju udokumentowano m.in. znaczne ilości złota, miedzi, uranu i węgla. Kraj jest potencjalnym obszarem poszukiwań, dokumentowania i eksploatacji znacznej części złóż surowców krytycznych znajdujących się na liście surowców krytycznych Komisji Europejskiej.

W celu uaktywnienia potencjału surowcowego Mongolii prowadzonych jest szereg działań, zarówno przez podmioty państwowe, jak i prywatne. W nawiązaniu do Porozumienia o Współpracy zawartego 24 listopada 2021 r. pomiędzy PIG-PIB i NGS, służby geologiczne obu państw zdecydowały o wspólnej realizacji projektu badawczego na terenie mongolskiej prowincji Bayankhongor.

podpisanie porozumienia pomiędzy Polską a Mongolią

Trzyletnia współpraca ma na celu identyfikację i ocenę geologiczną danych pod kątem wykrycia surowców krytycznych, a także zaawansowaną analizę i interpretację danych. Dodatkowym celem jest rozwój kadry naukowej PIG-PIB oraz NGS w zakresie rozpoznawania akumulacji i badań skał magmowych oraz metamorficznych.

Uroczyste podpisanie umowy w obecności prezydentów obu krajów jest wstępem do wspólnych działań, które zostaną zapoczątkowane jeszcze w obecnym kwartale 2023 r. Wazność realizacji projektu została podkreślona w przemówieniu Prezydenta RP podczas oficjalnej konferencji prasowej: „Te najważniejsze dzisiaj porozumienia, które zostały zawarte (…) dotyczą kwestii rozwojowych na najbliższe lata, dotyczą współdziałania w tych dziedzinach, które dzisiaj szczególnie nas interesują. W pierwszej kolejności powiedzielibyśmy, że to są właśnie te kwestie wspólnych działań geologicznych. Mamy nadzieję – w przyszłości także wspólnych działań górniczych. (…).

"Mongolia jest bardzo ważnym partnerem, jest niezwykle obiecującym krajem. Jest krajem nie tylko pięknym, wspaniałym, ale także obfitującym w różnego rodzaju surowce naturalne, w ogromne zasoby naturalne i wielki potencjał. Chcemy bardzo tej współpracy z Mongolią w przyszłości. Stąd też i podpisane dzisiaj umowy międzynarodowe, m.in. właśnie jeżeli chodzi o pierwiastki, o surowce mineralne krytyczne, ich wspólne poszukiwanie i w przyszłości – mam nadzieję – także wydobycie. To są dzisiaj kwestie niezwykle ważne dla rozwoju nowoczesnych technologii na świecie. W tym zakresie także chcemy współpracy pomiędzy naszymi krajami. O tych wszystkich zagadnieniach dzisiaj z Panem Prezydentem w szczegółach rozmawialiśmy.”

Po oficjalnej uroczystości delegacja PIG-PIB, składająca się z zastępcy dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzeja Głuszyńskiego oraz kierownika projektu, mgr inż. Radomira Pachytela udała się na rozmowy z przedstawicielami NGS, których celem było uściślenie zakresu i harmonogramu wspólnych badań.

Kolejnego dnia delegacja PIG-PIB, towarzysząc Podsekretarzowi Stanu, Głównemu Geologowi Kraju, dr Piotrowi Dziadzio, uczestniczyła w spotkaniu z sekretarzem stanu w Ministerstwie Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego Bayaraaem Byambadagva, gdzie omawiano możliwość rozszerzenia współpracy w obszarze badań geologicznych i projektów komercyjnych w zakresie węglowodorów oraz surowców metalicznych.

spotkaniu z sekretarzem stanu w Ministerstwie Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego Bayaraaem Byambadagva

Spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego Bayaraaem Byambadagva

Ostatnim punktem była wizyta pracowników PIG-PIB w Geological Center for Research and Analysis, gdzie przedstawiono spektrum działań prowadzonych przez instytucję, zaprezentowano sprzęt laboratoryjny oraz możliwości kooperacji badawczej w ramach Projektu.

Wizyta pracowników PIG-PIB w Geological Center for Research and Analysis

Wizyta pracowników PIG-PIB w Geological Center for Research and Analysis