Promotorzy i proponowane tematy badawcze w PIG-PIB w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Przed złożeniem aplikacji Kandydaci powinni wybrać temat badawczy i nawiązać kontakt z wybranym promotorem.

Składanie ofert trwa do 10 października 2023 r.


Promotor: dr hab. Jacek Grabowski, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: paleomagnetyzm, stratygrafia magnetyczna, chemostratygrafia, paleoklimat

Temat: Zintegrowana stratygrafia i interpretacja paleośrodowiskowa jury górnej sukcesji wierchowej w Tatrach: stratygrafia izotopowa δ13C, spektrometria gamma, podatność magnetycznaPromotor: dr hab. Anna Hrynowiecka, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: palinologia, paleoekologia plejstocenu i holocenu, rekonstrukcja zmian klimatu i środowiska, stratygrafia

Temat: Holoceńska historia roślinności i klimatu Masywu Śnieżnika (Sudety, SW Polska) na podstawie analizy palinologicznej osadów trzech torfowisk.
Promotor: dr hab. Marek Jarosiński, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: tektonika, geodynamika, geomechanika, geofizyka

Temat: Analiza współczesnych naprężeń i odkształceń tektonicznych skorupy ziemskiej w Polsce

Więcej informacji >>


Promotor: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: paleomagnetyka, petrofizyka, badania izotopowe

Badane obszary: Polska, Spitsbergen, Ukraina, Antarktyka Zachodnia, Meksyk, Litwa, Estonia, Węgry, Czechy.

Temat 1: Geologia strukturalna i etapy deformacji tektonicznych serii wulkanogenicznych z centralnej części Wyspy Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia).

Współpromotor: dr hab. Marek Jarosiński, prof. Instytutu, e-mail: marek.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat 2: Zapis petro- i paleomagnetyczny w lessach polskich  z okresu MIS6 jako podstawa ich korelacji chronostratygraficznej oraz rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska.Promotor: dr hab. Tatiana Solovey, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: hydrologia obszarów bagiennych, teledetekcja.

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Gruszczyński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Temat: Ocena przydatności danych satelitarnych z misji grawitacyjnych GRACE oraz innych do monitorowania zmian w retencji wód podziemnych.


Promotor: dr hab. Piotr Szrek, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: paleontologia, stratygrafia, geochronologia

Temat: Zapis środowisk lądowych i marginalnomorskich w dolnym dewonie Gór Świętokrzyskich na podstawie wybranych elementów zapisu kopalnego.

Promotor pomocniczy: dr Sylwester Salwa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Promotor: dr hab. Wiesław Trela, prof. Instytutu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizacja badawcza: sedymentologia, geochemia izotopów (C, O, S, N), analiza facjalna, stratygrafia sekwencji

Obszar badawczy: Góry Świętokrzyskie, blok małopolski

Temat 1:  Środowisko depozycji i warunki geochemiczne w kaledońskim basenie przedgórskim utrwalone we wczesnodiagenetycznych i osadowych węglanach oraz sygnaturze izotopowej (węgla, tlenu, siarki) sylurskich mułowców SE Polski)

Więcej informacji >>

Temat 2:  Architektura facjalna, środowiska depozycyjne i sygnatura izotopowa węgla triasowej platformy węglanowej w basenie germańskim SE Polski

Więcej informacji >>