Rekrutacja 2023/24

Poszukujemy kandydata/kandydatki na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet odbywa się w drodze otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym i przebiega w dwóch etapach. Zasady rekrutacji zostały opisane szczegółowo w zakładce Rekrutacja oraz w  pdf Regulaminie rekrutacji (105 KB)

Od wszystkich kandydatów wymagamy predyspozycji do pracy badawczej oraz znajomości języka angielskiego. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.   

Kandydaci powinni wybrać temat badawczy z listy i skontaktować się z promotorem (lista proponowanych tematów prac) lub przedstawić własny temat zaakceptowany przez potencjalnego promotora.

Składanie ofert trwa do 10 października 2023 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 16-20 października 2023 r.  30 października - 3 listopada 2023 r.

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci scalonego pliku PDF w rozmiarze nieprzekraczającym 15 MB, przesyłając je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.  document Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet (17 KB)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu. Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.
  3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
  4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. document Wzór życiorysu (18 KB)
  5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. document Wzór listu motywacyjnego (19 KB)
  6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
  7. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Wyniki rekrutacji 2023/2024

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 zostały przyjęte następujące osoby:

  1. Pani Karolina Bieńko

  2. Pani Katarzyna Grygorczyk

Protokoły z rekrutacji 2023/2024

pdf Protokół posiedzenia i sprawozdanie z pracy Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2023/2024 w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (temat pracy badawczej zaproponowany przez prof. dr. hab. Jerzego Nawrockiego) (81 KB)

pdf Protokół posiedzenia i sprawozdanie z pracy Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2023/2024 w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (temat pracy badawczej zaproponowany przez dr. hab. Piotra Szreka) (79 KB)

pdf Protokół posiedzenia i sprawozdanie z pracy Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2023/2024 w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (temat pracy badawczej zaproponowany przez dr. hab. Wiesława Trelę (92 KB)