Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce została opracowana w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.  Pierwsze opracowanie zostało wydane
w 2015 r. i zawierało informacje o wodach leczniczych, termalnych i solankach aktualnych na koniec poprzedniego roku. 
 
Ze względu na dynamiczny wzrost liczby dokumentowanych złóż i zasobów, a także duże zainteresowanie  odbiorców mapa jest aktualizowana w cyklu rocznym i dostępna w formie cyfrowej. Każda edycja mapy zawiera informacje dotyczące występowania wód leczniczych, termalnych i solanek – które zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze uznawane są za kopaliny – ich charakterystyki fizyczno-chemicznej, zasobów eksploatacyjnych, sposobu i intensywności zagospodarowania oraz zaplanowanych inwestycji związanych z ich ujmowaniem. Prezentowane są także dane dotyczące obszarów szczególnie predysponowanych
do poszukiwania i ujmowania tego rodzaju wód.
 
Zapraszamy do lektury!