PIG-PIB ocenił potencjał geotermalny dla prawie 80 jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wody termalne stanowią cenny surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony wielu inwestorów, w tym jednostek samorządu terytorialnego. O tym, jak jest ono duże, świadczy między innymi odzew wójtów, burmistrzów i prezydentów na działanie podjęte przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegające na udostępnieniu opinii na temat wielkości potencjału geotermalnego w poszczególnych gminach.

Od sierpnia 2021 r. na prośbę jednostek samorządu terytorialnego eksperci PIG-PIB ds. geotermii przygotowują bezpłatnie wstępne opinie na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych w gminach. Do 10 lutego 2022 r. opracowano 76 takich opinii, ale akcja wsparcia nie została jeszcze zakończona. Duża skala zainteresowania świadczy o tym, że samorządy szukają alternatywnych źródeł ciepła i chcą walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Największe zainteresowanie wykazały gminy z dwóch województw: wielkopolskiego (14) i dolnośląskiego (12). W dalszej kolejności uplasowały się województwa: zachodnio-pomorskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i opolskie. Listę zamykają województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i na końcu pomorskie, dla którego przygotowano jedną opinię. Z województw warmińsko-mazurskiego i lubuskiego żaden samorząd nie wystąpił do PIG-PIB o opinię.

Można zatem stwierdzić, że samorządy posiadają w pewnym zakresie wiedzę na temat perspektyw zagospodarowania wód termalnych na swoim terenie, ponieważ znaczna liczba próśb o opinię jest z województw zlokalizowanych w obrębie obszarów perspektywicznych.

Oceny występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych przygotowano w oparciu o dane geologiczne i hydrogeologiczne będące w posiadaniu PIG-PIB - profile głębokich otworów wiertniczych, mapy geologiczne i hydrogeologiczne, atlasy geotermalne, bilanse zasobów kopalin oraz prowadzone przez Instytut bazy danych, w tym przede wszystkim Centralną Bazę Danych Geologicznych.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy dostępnych materiałów eksperci PIG-PIB dokonali oceny potencjału geotermalnego zainteresowanej gminy. Potencjał średni, wysoki i bardzo wysoki stwierdzono aż w 29 lokalizacjach i dla tych gmin rekomendowano wykonanie kolejnych kroków inwestycyjnych. Dla 34 lokalizacji ocena potencjału wypadła negatywnie (niska, bardzo niska, brak). Dla lokalizacji, w których nie było możliwe dokonanie oceny potencjału (13 lokalizacji), głównie ze względu na brak wystarczającego rozpoznania geologicznego i hydrogeologicznego, rekomendowano konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu dokładniejszego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, co daje nadzieję na ewentualne wykorzystanie wód termalnych w przyszłości.

Blisko 40% zgłaszających się do PIG-PIB z prośbą o wydanie opinii samorządów otrzymało informacje o tym, że posiadają potencjał geotermalny, którego wielkość pozwala na planowanie budowy ciepłowni geotermalnej. Jest to bardzo pozytywna informacja dla gmin, które jeszcze do PIG-PIB o opinię nie wystąpiły. Warto to zrobić i mieć sprawdzoną i wiarygodną informację czy warto inwestować w geotermię.

Mapa obszarów perspektywicznych dla poszukiwania i ujmowania wód termalnych

Mapa obszarów perspektywicznych dla poszukiwania i ujmowania wód termalnych

Akcja przygotowywania bezpłatnych opinii nadal trwa. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowane wykorzystaniem potencjału geotermalnego do kontaktu z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Eksperci Instytutu bezpłatnie przygotują dla Państwa wstępną opinię na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych na wskazanej lokalizacji.

Każda opinia zawiera informacje dotyczące:

  • budowy geologicznej,
  • stanu rozpoznania hydrogeologicznego i geotermalnego,
  • możliwości ujęcia wód termalnych (m.in. przewidywana szacunkowa głębokość otworu wiertniczego, wydajność, temperatura i mineralizacja wód termalnych),
  • zauważonych na tym etapie prac najpoważniejszych konfliktów mogących uniemożliwiać realizację potencjalnej inwestycji geotermalnej.

logotyp nfosigw

Opinie przygotowywane są w ramach projektu „Geologia samorządowa - serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” i są finansowane ze środków NFOŚiGW.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

dr Mariusz Socha
tel. 22 45 92 144,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Izabella Gryszkiewicz
tel. 22 45 92 729
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opracowanie: Anna Bagińska, Mariusz Socha