W Uniejowie o szansie na rozwój geotermii w województwie łódzkim

21 czerwca 2022 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła się konferencja pt. „Geotermia i OZE szansą na rozwój gmin i samowystarczalność energetyczną”. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a uczestnikami przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego. Na zaproszenie Funduszu w konferencji również udział wzięli także przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).

Dr Mariusz Socha z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej przedstawił potencjał geotermalny województwa łódzkiego w zakresie geotermii średniotemperaturowej, a Mateusz Żeruń z Zakładu Geologii Inżynierskiej wskazał na możliwości wykorzystania potencjału płytkiej geotermii, wykorzystującej ciepło zgromadzone w gruncie na głębokości do 200 metrów za pomocą gruntowych pomp ciepła.

prezentacja Mariusza Sochy

Prezentacja dr Mariusza Sochy o potencjale geotermalnym województwa łódzkiego w zakresie geotermii średniotemperaturowej

Zagospodarowanie energii geotermalnej uwarunkowane jest przez szereg czynników, do których można zaliczyć: warunki geologiczne i hydrogeologiczne, parametry złożowe oraz właściwości fizyczne i chemiczne wody termalnej. W trakcie swojej prezentacji Mariusz Socha scharakteryzował te czynniki dla województwa łódzkiego. Wskazał, że z punktu widzenia projektowania instalacji geotermalnych ważne są nie tylko własności zbiornikowe wód podziemnych, ale także odpowiednia lokalizacja i precyzyjne określenie sposobu zagospodarowania energii. W prezentacji zostały przedstawione wyniki prac dotyczących najbardziej perspektywicznych lokalizacji dla budowy ciepłowni geotermalnych w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców. W województwie łódzkim są to Kutno i Zgierz.

Lokalizacje perspektywiczne dla budowy ciepłowni geotermalnych na Niżu Polskim (miejscowości do 50 tys. mieszkańców)

Lokalizacje perspektywiczne dla budowy ciepłowni geotermalnych na Niżu Polskim (miejscowości do 50 tys. mieszkańców)

Mariusz Socha podkreślił, że podejmowanie decyzji poszukiwawczych w zakresie złóż wód termalnych odbywa się w warunkach niepewności, która dotyczy zarówno wartości parametrów geologicznych, jak i ekonomicznych złoża. Mimo przeprowadzonych badań geologicznych nieznane są do końca wartości takich cech jak: temperatura i mineralizacja wód a także potencjalna wydajność ujęcia, czy litologia skał w profilu (do chwili wykonania otworu badawczego).

Problematyczne w związku z tym jest również precyzyjne określenie kosztów wierceń czy w długiej perspektywie cen nośników energii, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku energii w Polsce. Ocena ryzyka związanego z realizacją projektów geotermalnych jest jednym z kluczowych elementów realizacji inwestycji, dlatego również te zagadnienia zostały omówione w trakcie prezentacji.

W ostatnich latach podejmowane są działania przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które to ryzyko skutecznie ograniczają. Wsparcie legislacyjne i ogromne wsparcie finansowe w formie programów dotacyjnych powodują, że pojawia się coraz więcej podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w geotermię.

Co więcej są to coraz bardziej świadomi inwestorzy, głównie samorządy, które doskonale rozumieją, że inwestycja w geotermię to nie tylko niewyczerpalne źródło energii gwarantujące czyste powietrze, ale to także rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy i wzrost zamożności mieszkańców. W cały tern proces włączają się również geolodzy, dlatego w podsumowaniu swojego wystąpienia dr Mariusz Socha zaprosił gminy województwa łódzkiego do współpracy z PIG-PIB w celu określenia potencjału geotermalnego dla zainteresowanych samorządów.

Alternatywę dla konwencjonalnego wykorzystania zasobów geotermalnych poprzez otworowe wymienniki ciepła i nowoczesne systemy magazynowania energii cieplnej w przypowierzchniowej strefie podłoża gruntowo-skalnego przedstawił Mateusz Żeruń.

Mateusz Żeruń

Mateusz Żeruń podczas prezentacji

Wskazał, że predysponowane miejsca wykonania wymiennika to obszary, na których występują grunty i skały charakteryzujące się wysokimi wartościami przewodności termicznej i pojemości cieplnej. Jako szczególnie atrakcyjne pod względem potencjału wymienił nawodnione piaski, piaskowce, granity – utwory o dużej zawartości kwarcu.

Podkreślił, że inne grunty i skały nie wykluczają możliwości instalacji systemu, jedynie zwiększają zapotrzebowanie na ilość wymienników. W jego prezentacji zostały przedstawione także efekty prac państwowej służby geologicznej zrealizowane w ramach zadania „Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej” i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy przez przyszłych inwestorów.

Dodatkowo Mateusz Żeruń poruszył w temat wzbudzający zainteresowanie coraz szerszych grup potencjalnych beneficjentów, czyli możliwości magazynowania energii w podłożu. Omówił najczęściej spotykane technologie wykonania magazynów wraz z ich głównymi zaletami i potencjalnymi ograniczeniami technologicznymi.

mapa uniejow geotermia

Oprócz wystąpień pracowników PIG-PIB zostały przedstawione następujące prezentacje:

  • Potencjalne źródła finansowania transformacji energetycznej Polski - Marcin Janiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
  • Energia geotermalna szansą dla transformacji samorządu terytorialnego - Hubert Skowron, Doradca Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji, Geotermia Polska Sp. z o.o.,
  • Zagadnienia dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej w gminie - Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej,
  • Zarządzanie klimatyczno-energetyczne - Antonina Kaniszewska, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A,
  • Spółdzielnie energetyczne szansą na zwiększenie wykorzystania OZE i samowystarczalność energetyczną gminy - Jakub Szymański, Prezes Spółdzielni Energetycznej „Słoneczny Serock”
  • Jak REPowerEU może wpłynąć na rozwój energetyki obywatelskiej - Zofia Wetmańska, Wiceprezeska Zarządu, Fundacja Instytut Reform.

Ponadto zasady finansowania inwestycji geotermalnych przez NFOŚiGW objaśniła Beata Kuś, Kierownik Wydziału Geologii i Górnictwa z Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW. Natomiast o geotermii w województwie łódzkim, dotychczasowych doświadczeniach i dobrych praktykach związanych z OZE mówili: Józef Kaczmarek, Burmistrz Miasta Uniejów oraz Andrzej Peraj – Członek Zarządu Geotermii Poddębice Sp. z o.o.

W odniesieniu do wystąpienia dr Mariusza Sochy zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowane wykorzystaniem potencjału geotermalnego do kontaktu z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Eksperci Instytutu bezpłatnie przygotują dla Państwa wstępną opinię na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych na wskazanej lokalizacji.

Każda opinia zawiera informacje dotyczące:

  • budowy geologicznej,
  • stanu rozpoznania hydrogeologicznego i geotermalnego,
  • możliwości ujęcia wód termalnych (m.in. przewidywana szacunkowa głębokość otworu wiertniczego, wydajność, temperatura i mineralizacja wód termalnych),
  • zauważonych na tym etapie prac najpoważniejszych konfliktów mogących uniemożliwiać realizację potencjalnej inwestycji geotermalnej.

Opinie przygotowywane są w ramach projektu „Geologia samorządowa - serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” i są finansowane ze środków NFOŚiGW.

Szczegółowych informacji udzielają:

dr Mariusz Socha
tel. 22 45 92 144
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Izabella Gryszkiewicz
tel. 22 45 92 729
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tekst: Redakcja
Zdjęcia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

dofinansowanie nfosigw

 

Udział pracowników PIG-PIB w konferencji został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej