PIG-PIB na konferencji „Ciepłownia przyszłości – odkryj geotermię”

 22 czerwca 2023 r. w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska-PIB w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Ciepłownia przyszłości – odkryj geotermię”, współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istotą projektu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, geologii, wiertnictwa i ciepłownictwa, a także promowanie potencjału geotermalnego Polski wśród samorządowców i inwestorów prywatnych, a co za tym idzie - zwiększenie udziału geotermii w rynku energii cieplnej w Polsce. Prelekcję na temat roli państwowej służby geologicznej w realizacji zadań wspierających rozwój geotermii w Polsce wygłosił dyrektor Państwowego Instytut Geologiczny – PIB dr inż. Mateusz Damrat.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Spółkę Geotermia Polska. Wśród zgromadzonych gości obecni byli: Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa dr Piotr Dziadzio, Senator Stanisław Pupa; Zastępca Prezesa NFOŚiGW Artur Michalski oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych, ciepłowni, reprezentanci środowiska naukowego i świata biznesu.

uczestnicy konferencji Ciepłownia przyszłości - odkryj geotermię na sali

Uczestnicy konferencji podczas jednej z prelekcji (fot. Organizator)

Konferencja składała się z dwóch sesji oraz dwóch paneli eksperckich. Pierwszą sesję pn. „Wsparcie dla rozwoju geotermii w Polsce” rozpoczął Główny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio, który szczegółowo wprowadził słuchaczy w założenia strategicznego projektu realizowanego w MKiŚ pn. „Wieloletni Program Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce” oraz scharakteryzował finansowane ze środków NFOŚiGW programy priorytetowe pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” i „Polska Geotermia Plus”.

Następnie Łukasz Białczak – Prezes Zarządu Geotermia Polska omówił historię powstania oraz zakres działalności spółki. Artur Michalski - Zastępca Prezesa NFOŚiGW poruszył z kolei tematykę wsparcia finansowego przedsięwzięć z sektora geotermalnego, zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich.

Główny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio podczas wystąpienia

Główny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio podczas wystąpienia (Fot. Szymon Wykrota)

Zastępca Prezesa NFOŚiGW Artur Michalski

Zastępca Prezesa NFOŚiGW Artur Michalski (Fot. Szymon Wykrota)

Pierwszą sesję zakończyła prelekcja Dyrektora PIG - PIB dr inż. Mateusza Damrata, który zwrócił szczególną uwagę na jedno z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej (PSG) pn. ”Bilans i zagospodarowanie zasobów złóż wód oraz energii geotermalnej w Polsce”. Efekt finalny projektu ma stanowić m.in. źródło aktualnych danych dostępnych na portalu geologia.pgi.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej geolog.pgi.gov.pl.

Mateusz Damrat podkreślił, jak ważna przy realizacji tego projektu będzie współpraca miedzy Instytutem a ciepłowniami oraz innymi podmiotami wykorzystującymi wody termalne. Wraz z pierwszą edycją Bilansu… powstanie również opracowanie pn. "Poradnik racjonalnego gospodarowania zasobami geotermalnymi", który będzie cennym źródłem wiedzy dla potencjalnych inwestorów.

Dyrektor nie pominął również pozostałych projektów realizowanych w ramach zadań PSG, spójnych z tematyką przewodnią wydarzenia, w tym m.in.: „Ocena potencjału surowcowego i energetycznego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych i ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania”, którego efektem finalnym było wskazanie 11 optymalnych lokalizacji dla budowy ciepłowni na Niżu Polskim oraz zestawienie wstępnych parametrów geologicznych i rozwiązań technicznych wraz z oceną ekonomiczną.

Dyrektor dodał również, że obecnie eksperci PIG-PIB pracują nad realizacją kolejnego zadania pn. „Ocena potencjału surowcowego i energetycznego wód termalnych w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, posiadających sieć ciepłowniczą, zlokalizowanych na Niżu Polskim wraz z analizą geośrodowiskowych i ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania”, które stanowi pewnego rodzaju kontynuację zakończonego już projektu.

Dyrektor Mateusz Damrat wskazał również na istotną rolę PIG-PIB w zakresie wsparcia merytorycznego dla samorządów i podkreślił, że w tym celu wykonano już 219 darmowych opinii dotyczących wstępnej oceny możliwości wykorzystania wód termalnych dla zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB dr inż. Mateusz Damrat (Fot. Szymon Wykrota)

Podczas drugiej sesji pn. „Wykorzystanie potencjału energii geotermalnej w Polsce” skupiono się na działaniach nauki dla odkrywania potencjału energii geotermalnej w Polsce oraz na aspektach formalno-prawnych realizacji projektów geotermalnych. Zagadnienia te zostały szeroko omówione przez dr hab. inż. Annę Sowiżdżał, prof. AGH oraz prof. dr hab. inż. Barbarę Tomaszewską, które reprezentowały Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W drugiej części wydarzenia odbyły się dwa panele eksperckie „Nowe inwestycje geotermalne – doświadczenia ciepłowni” oraz „Doświadczenia geotermalne samorządów – pierwsze kroki w inwestycji”, które stanowiły dogodną przestrzeń do wymiany doświadczeń zarówno wśród ciepłowników i przedsiębiorców z wieloletnim stażem, jak również samorządowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z geotermią.

Pierwszy panel ekspercki (od lewej): Arkadiusz Biedulski, G-TERM ENERGY Sp. z o. o.; Wojciech Ignacok, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.; Sławomir Lorek, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o; Witold Stefaniak, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu; Grzegorz Burek – moderator panelu, GLOBENERGIA Sp. z o.o. (Fot. Szymon Wykrota)

Pierwszy panel ekspercki (od lewej): Arkadiusz Biedulski, G-TERM ENERGY Sp. z o. o.; Wojciech Ignacok, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.; Sławomir Lorek, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o; Witold Stefaniak, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu; Grzegorz Burek – moderator panelu, GLOBENERGIA Sp. z o.o. (Fot. Szymon Wykrota)

Pierwszy panel ekspercki (od lewej): Arkadiusz Biedulski, G-TERM ENERGY Sp. z o. o.; Wojciech Ignacok, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.; Sławomir Lorek, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o; Witold Stefaniak, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu; Grzegorz Burek – moderator panelu, GLOBENERGIA Sp. z o.o. (Fot. Szymon Wykrota)

Drugi panel ekspercki (od lewej): Lucjan Chrzanowski, Prezydent Żyrardowa; Dariusz Szymanowski, Zastępca Burmistrza Wołomina; Jarosław Margielski, Prezydent Otwocka; Jarosław Berendt, Burmistrz Wągrowca, Roman Głód, Burmistrz Głuszycy; Sławomir Mazurek – moderator panelu, Zastępca Prezesa Zarządu w NFOŚiGW (Fot. Szymon Wykrota)

uczestnicy konferencji Ciepłownia przyszłości

Uczestniczy konferencji (Fot. Szymon Wykrota)

Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem i było doskonałą okazją do gorącej dyskusji oraz integracji różnych środowisk zainteresowanych geotermią.

Projekt "Ciepłownia przyszłości - odkryj geotermię" będzie realizowany w okresie od kwietnia 2023 do marca 2025 r. W tym czasie zostanie przeprowadzonych 2 konferencje i 4 seminaria informacyjno – edukacyjne oraz szeroko zakrojona kampania reklamowa w telewizji, radiu i Internecie.

Zapis konferencji

Tekst: Danuta Wysocka
Zdjęcia: Szymon Wykrota, Marek Partyka