Wody termalne dla samorządów - gminy otrzymają dofinansowanie NFOŚiGW

24 listopada 2023 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się konferencja prasowa „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. W konferencji wziął udział Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

W ostatnich latach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera rozwój geotermii poprzez różnorodne programy priorytetowe, przekazując na ten cel setki milionów zł. Programy oferowane przez NFOŚiGW to: „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, „Polska Geotermia Plus”, „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” MF EOG 2014-2021, Poddziałanie 1.1.1 POIiŚ 2014-2020 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wzmożone finansowanie w ostatnich latach jest spowodowane potrzebą wykorzystania potencjału geotermalnego Polski. Do najbardziej perspektywicznych obszarów pod względem ujmowania i zagospodarowania wód termalnych należą Podhale, oraz rejon ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie, gdzie największe korzyści przyniesie eksploatacja wód z poziomów dolnej kredy i dolnej jury.

Program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” powstał w celu wsparcia wykonania pierwszego otworu badawczego, rozpoznawczego i jest ukierunkowany na efektywne udostępnianie wód termalnych w Polsce. Jest on ważnym działaniem wspierającym samorządy w realizacji inwestycji geotermalnych i odgrywa istotne znaczenie dla ograniczenia ryzyka związanego z wykonaniem pierwszego odwiertu badawczego na nieudokumentowanym jeszcze złożu wód termalnych, jako że NFOSiGW pokrywa do 100% kosztów związanych z wykonaniem odwiertu. Budżet programu wynosi 530 mln złotych, z tego 480 mln złotych dotacji i 50 mln złotych pożyczki. Okres wdrażania programu 2020-2028. Nabór wniosków zakończył się 3 października 2022 r. Nabór wniosków pożyczkowych zakończy się 30 listopada 2025 roku (Nabór wniosków 2023 - pożyczki).

18 wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, należą do nich wnioski: Gminy Lesznowola, Gminy i Miasta Grójec, Gminy Barlinek, Gminy Myślibórz, Gminy Nysa, Gminy Strzelce Krajeńskie, Gminy Miasto Szczecin, Gminy Błonie, Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Koluszki, Gminy Jabłonna, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Gminy Police, Gminy Stare Babice, Miasta i Gminy Serock, Gminy Miasto Sierpc, Gminy Kruszwica. Dzięki decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW o zwiększeniu alokacji środków o 178 mln złotych, kolejne 12 gmin będzie mogło skorzystać z dofinansowania.

Pozostałe programy wsparcia NFOŚiGW, m.in. program priorytetowy Polska Geotermia Plus czy środki unijne wspomagają przedsięwzięcia geotermalne  na etapie inwestycyjnym, który jest związany z budową ciepłowni i dystrybucją ciepła. Działania te istotnie wpływają na transformację ciepłownictwa, która ma na celu nie tylko ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki, ale również poprawę warunków życia obywateli.

 

Konferencja udostpnianie wód termalnych

Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW podczas wygłaszania prezentacji na konferencji „Udostępnianie wód termalnych w Polsce" (źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska).

Konferencję można obejrzeć na profilu fb Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Konferencja.