IV Polski Kongres Geologiczny

Pobierz jako plik iCal
Od 16.06.2020
Do 18.06.2020
LOKALIZACJA 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, ul. Bogumiła Krygowskiego, 10 61-680 Poznań
ORGANIZATORZY 
Polskie Towarzystwo Geologiczne - Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  pdf KOMUNIKAT III

(2.48 MB)

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca 2020 roku w Poznaniu.

Nadrzędnym celem Kongresu będzie przegląd aktualnej problematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Mamy nadzieję, że stanie się on platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych wyzwań badawczych jak i nawiązania współpracy pomiędzy różnymi specjalistami.

Ponieważ Kongres jest znakomitą okazją do wymiany myśli i nawiązania współpracy między naukowcami i praktykami, oprócz sesji naukowych odbędą się również trzy sesje plenarne poświęcone wykorzystaniu nauki w praktyce. Pierwsza z nich, przygotowana we współpracy z PGNiG S.A, dotyczyć będzie perspektyw poszukiwań węglowodorów na Niżu Polskim, druga – we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. – poświęcona zostanie perspektywom wydobywczym w KGHM w aspekcie zagrożeń gazowych i gazogeodynamicznych, i trzecia – we współpracy z Zespołem Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin S.A. – dotyczyć będzie perspektyw i zagrożeń dla wydobycia węgla brunatnego w Wielkopolsce.

W Komunikacie III znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu Kongresu, przed-i pokongresowych wycieczek terenowych oraz warunków uczestnictwa. Zapraszamy do rejestracji poprzez stronę Kongresu: www.4pkg.home.amu.edu.pl/rejestracja

Przypominamy jednocześnie, że termin zgłoszeń mija 31 grudnia 2019 r., a termin nadsyłania streszczeń referatów i posterów – 15 stycznia 2020 r.

Informujemy, że doktoranci mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty kongresowej na zasadach określonych na stronie internetowej Kongresu. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Kongresu, www.4pkg.home.amu.edu.pl na której znajduje się m.in. ramowy program Kongresu, sesje tematyczne, aktualne propozycje wycieczek i koszty uczestnictwa.

Korespondencję prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do Poznania!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Joanna Rotnicka-Dłużewska

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Fedorowski (UAM)

Członkowie:

 • prof. dr hab. Adam Gasiński (UJ)
  Prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz (IGiPZ PAN)
 • prof. dr hab. Krzysztof Borówka (USz)
 • dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ (UJ)
 • prof. dr hab. Janusz Janeczek (UŚ)
 • prof. dr hab. Ewa Krogulec (UW)
 • prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor (UTP)
 • prof. dr hab. Marek Lewandowski (IG PAN)
 • prof. dr hab. Stanisław Lorenc (UAM)
 • prof. dr hab. Maria Łanczont (UMCS)
 • prof. dr hab. Leszek Marynowski (UŚ)
 • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz (AGH)
 • prof. dr hab. Leszek Marks (UW)
 • prof. dr hab. Tadeusz Peryt (PIG-PIB)
 • dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr (UWr)
 • prof. dr hab. Janusz Skoczylas (UAM)
 • prof. dr hab. Stanisław Skompski (UW)
 • prof. dr hab. Ewa Słaby (IG PAN)
 • prof. dr hab. Jarosław Stolarski (IP PAN)
 • dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG (UG)
 • prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (IG PAN)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Rotnicka, prof. UAM

Sekretarz: dr hab. Karina Apolinarska, prof. UAM

Członkowie:

 • dr hab. Błażej Berkowski, prof. UAM
 • dr Piotr Hermanowski
 • dr Robert Jagodziński
 • dr Danuta Michalska
 • prof. dr hab. Andrzej Muszyński
 • mgr Maciej Swęd
 • dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM
 • dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM
 • dr Paweł Wolniewicz

MIEJSCE OBRAD

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM ul. Bogumiła Krygowskiego 10 61-680 Poznań

KONTAKT

Instytut Geologii UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 12
61-680 Poznań
tel. +48 61 829 6016
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.4pkg.home.amu.edu.pl

Sekretarz: dr hab. Karina Apolinarska, prof. UAM

PROGRAM RAMOWY

15.06.2020 – poniedziałek

 • 1-dniowe przedkongresowe wycieczki terenowe
 • 16.00 – 19.00 Rejestracja uczestników
 • 18.00 – 19.00 Walny Zjazd Delegatów PTG
 • 19.00 – Ice breaker

16.06.2020 – wtorek

 • 8.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.30 Otwarcie Kongresu
 • 10.30 – 11.00 Nagrody i wyróżnienia PTG
 • 11.00 – 12.30 Sesja plenarna
 • 12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa
 • 13.30 – 15.00 Sesje referatowe
 • 15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
 • 15.30 – 16.30 Sesje referatowe
 • 16.30 – 18.30 Sesja posterowa I

17.06.2020 – środa

 • 9.00 – 10.30 Sesja plenarna
 • 10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 Sesje referatowe
 • 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 – 15.30 Sesje referatowe
 • 15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
 • 16.00 – 18.00 Sesja posterowa II
 • 19.30 – uroczyste spotkanie towarzyskie

18.06.2020 – czwartek

 • 9.00 – 10.30 Sesja plenarna
 • 10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 Sesje referatowe
 • 13.00 – 13.30 Zamknięcie Kongresu
 • 13.30 – 14.30 Obiad
 • 15.00 – wyjazd na pokongresowe wycieczki terenowe

SESJE TEMATYCZNE

 1. Mineralogia, petrologia i geochemia
 2. Paleontologia i stratygrafia
 3. Tektonika
 4. Sedymentologia
 5. Geologia czwartorzędu
 6. Geologia złożowa i górnictwo
 7. Geologia stosowana
 8. Geologia morza
 9. Geologia planetarna
 10. Geozagrożenia
 11. Kartografia geologiczna i GIS
 12. Archeometria, geoarcheologia i archeologia środowiskowa
 13. Historia geologii

STRESZCZENIA REFERATÓW I POSTERÓW

Streszczeń referatów i posterów (objętość maksymalnie 1 strona A4) należy przesłać do 15 stycznia 2020 r. Szczegółowe wymogi redakcyjne dostępne są na stronie internetowej Kongresu: www.4pkg.home.amu.edu.pl. Warunkiem przyjęcia i druku streszczeń jest uiszczenie opłaty kongresowej przez przynajmniej jednego z autorów.

WAŻNE TERMINY

 • do 31 grudnia 2019 r. – zgłoszenia na Kongres i sesje terenowe
 • do 15 stycznia 2020 r. – nadsyłanie streszczeń referatów i posterów
 • do 14 lutego 2020 r. – akceptacja streszczeń referatów i posterów
 • do 29 lutego 2020 r. – uiszczenie opłaty za uczestnictwo w kongresie i wycieczkach terenowych (I termin – niższa opłata)
 • do 15 maja 2020 r. – uiszczenie opłaty za uczestnictwo w kongresie i wycieczkach terenowych (II termin – wyższa opłata)

REJESTRACJA

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest rejestracja, która dostępna jest on-line na stronie Kongresu pod adresem www.4pkg.home.amu.edu.pl i uiszczenie opłaty kongresowej.

OPŁATY KONGRESOWE

Wpisowe obejmuje materiały konferencyjne, obiady i 16-18.06.2020, ice-breaker oraz bilet komunikacji miejskiej, przerwy kawowe.

tabela 4kg


Opłata kongresowa nie zawiera: kosztu uroczystego spotkania towarzyskiego (100 zł) i kosztu noclegów. Noclegi należy rezerwować we własnym zakresie.

Wpłaty za uczestnictwo w IV Polskim Kongresie Geologicznym oraz wycieczkach terenowych prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

PKO BP 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842
ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków
z dopiskiem: 4PKG Imię i Nazwisko uczestnika

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie organizatorzy zwracają:

 • 100% wniesionej opłaty w przypadku rezygnacji do 15 kwietnia 2020 r.
 • 50% wniesionej opłaty w przypadku rezygnacji do 15 maja 2020 r.

PRZEDKONGRESOWE WYCIECZKI TERENOWE

A1. Rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko” (półdniowa: 15.06.2020 r., godz. 12.00 – 17.00)

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Muszyński, mgr Monika Szokaluk, prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński

Rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko” jest miejscem niezwykłym pod względem przyrody ożywionej i nieożywionej. W trakcie wycieczki po rezerwacie zaprezentowane zostaną jego najważniejsze walory geologiczne związane z holoceńskim impaktem meteorytu żelaznego. Na bazie wyników najnowszych badań pokazane zostaną kratery uderzeniowe i omówiona zostanie budowa geologiczna podłoża oraz przebieg procesu impaktu meteorytu. Z kolei w Pracowni Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM będzie można obejrzeć meteoryty znalezione i wydobyte w rezerwacie, w tym dwa o wadze 160 i 261 kg.

Koszt: 80 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport i obiad.

A2. Geologiczne atrakcje turystyki miejskiej (półdniowa, 15.06.2020 r., godz. 12.00 – 17.00)

Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Skoczylas, prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz, dr Małgorzata Szczepaniak, Henryk Walendowski, dr Paweł Wolniewicz

W Poznaniu obecność kamienia we wczesnośredniowiecznym budownictwie ma szczególne znaczenie, wynikające m.in. z faktu, że mamy tutaj zachowane materialne, głównie skalne, ślady początków państwa polskiego. Początki państwa pierwszych Piastów, wprowadzenie chrześcijaństwa to także powstanie w Wielkopolsce kamiennej architektury. Zwiedzając najpierw podziemia katedry poznańskiej, tumby Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz tzw. misę chrzcielną i pierwsze mury obiektów sakralnych możemy zaznajomić się z początkami państwa polskiego. Z kolei kamienny wystrój katedry poznańskiej, a także rezerwat archeologiczny "Genius Loci", pozwala poznać średniowieczny kamienny Poznań. Analiza wystroju kamiennego rynku w Poznaniu, a także kilku obiektów pruskiego budownictwa rezydencjonalnego (Zamek Cesarski, Gmach Komisji Kolonizacyjnej, Akademii Królewskiej) może stanowić przykład wykorzystania ustaleń nauk z pogranicza geologii, historii sztuki, archeologii, architektury, historii i kamieniarstwa w poznaniu kamiennego wystroju architektonicznego Poznania.

Koszt: 60 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, bilety wstępów do odwiedzanych obiektów i obiad.

A3. Wpływ ochrony i potencjalnej eksploatacji złóż węgla brunatnego na rozwój przestrzenny południowo-zachodniej Wielkopolski (1-dniowa, 15.06.20120 r.)

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Przybyłek, prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, dr Magdalena Matusiak, prof. dr hab. Janusz Skoczylas

Trasa wycieczki prowadzi przez okolice miejscowości, których nazwy posłużyły do nazewnictwa złóż węgla brunatnego występujących na południe od Poznania (złoża: Mosina, Czempiń, Krzywiń, Gostyń i Oczkowice). Ich łączne zasoby geologiczne stanowią 26,4% udokumentowanych zasobów bilansowych węgli brunatnych w Polsce (według rejestru bilansu kopalin PIG-PIB 2018). Wymienione złoża występują na monoklinie przedsudeckiej, a krajobrazowo są związane z procesami zlodowacenia vistuliańskiego (bałtyckiego) i środkowopolskiego. Konsekwencją tych zlodowaceń jest równoleżnikowa zmienność pochodzenia rzeźby i jej typu. W przekroju trasy wycieczki charakterystycznymi formami geomorfologicznymi są pradoliny, doliny rzeczne, rynny polodowcowe, wysoczyzny morenowe oraz pagórki moren czołowych. W trakcie wycieczki zostaną zaprezentowane warunki geologiczne i środowiskowe występowania wymienionych złóż węglowych, historyczne próby ich eksploatacji podziemnej oraz skutki środowiskowe w przypadku realizacji projektów ich eksploatacji odkrywkowej.

Koszt: 120 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport i obiad.

A4. Problematyka zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na przykładzie Poznania (1-dniowa, 15.06.2020 r.)

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Krzysztof Dragon, prof. dr hab. Józef Górski, dr Dariusz Kasztelan, mgr Roksana Kruć, prof. dr hab. Jan Przybyłek

W trakcie wycieczki przedstawione zostaną problemy sztucznej i brzegowej infiltracji jako metod alternatywnych do bezpośredniego ujmowania wód powierzchniowych. Przeanalizowany zostanie problem jakości wód podziemnych z różnego typu ujęć (studnie pionowe, studnie drenażowe), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki migracji specyficznych mikrozanieczyszczeń (pozostałości farmaceutyków i pestycydów) oraz substancji organicznej z Warty do wód podziemnych. W tym zakresie zaprezentowane zostaną wyniki projektu AquaNES, zrealizowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Koszt: 100 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport i obiad.

POKONGRESOWE WYCIECZKI TERENOWE

B1. Geologiczne prace nad poznaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z początków państwa polskiego (1-dniowa, 19.06.2020 r.)

Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Skoczylas, prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko, dr Małgorzata Szczepaniak

Zwiedzając najbardziej atrakcyjny, pod względem turystycznym, fragment Szlaku Piastowskiego, obejmującego Ostrów Lednicki - Gniezno - Giecz, zaprezentowany zostanie surowiec skalny w pierwszych kamiennych budowlach Wielkopolski, związanych z rezydencjami pierwszych Piastów. Uzyskane rezultaty badań interdyscyplinarnych, wchodzących w zakres petroarcheologii (archeometrii), dotyczących poszukiwań, transportu, obróbki i wykorzystania surowców skalnych w początkach państwa polskiego rzucają nowe światło na ogrom przedsięwzięć logistycznych i budowlanych we wczesnym średniowieczu. W nawiązaniu do badań petroarcheologicznych prezentowane będą wyniki badań palinologicznych, które pozwalają określić zmiany środowiska przyrodniczego na przestrzeni wieków, wywołanych m.in. obecnością człowieka.

Koszt: 150 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport i obiad.

B2. Kłodawskie złoże soli (1-dniowa, 19.06.2020 r.)

Prowadzący: dr Joanna Jaworska, dr Stanisław Burliga

Kopalnia soli w Kłodawie jest wyjątkowym obiektem. To jedyna czynna kopalnia soli w Polsce, gdzie sól jest eksploatowana pod ziemią metodą tradycyjną („na sucho”), zaś samo złoże ma formę diapiru. W ramach wycieczki zostaną poruszone kwestie zmienności litologicznej utworów ewaporatowych tworzących złoże. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tektonice złoża, która jest skomplikowana. Tu, kilkaset metrów pod ziemią, można obserwować i śledzić na odcinku kilku-, kilkudziesięciu metrów fałdy, uskoki i inne struktury, które towarzyszą wysadom. Ta „podróż do wnętrza ziemi” pozwoli częściowo zrozumieć złożoność problematyki, jaką jest tektonika solna. Dodatkowo w czasie wycieczki zostaną podniesione kwestie odnoszące się do zapotrzebowania i produkcji surowca – soli kamiennej, a także zagadnienia dotyczące problemów i możliwości eksploatacji oraz wykorzystania złoża w najbliższej przyszłości.

Koszt: 150 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport i obiad.

B3. LGOM – budowa złoża, problematyka eksploatacji (2-dniowa, 18.06.2020, godz.15.00 – 19.06.2020, ok. godz. 21.00)

Prowadzący: dr Robert Jagodziński

Celem wycieczki jest zapoznanie się z cyklem produkcyjnym w kopalni miedzi, na przykładzie złoża LGOM. W ramach wyjazdu do wybranego O/ZG KGHM Polska Miedź S.A. planuje się przedstawienie praktycznej wiedzy związanej ze specyfiką eksploatacji złoża LGOM na przykładzie wybranych rejonów kopalni, w ramach: (i) podziemnej wizyty w kopalni, (ii) wizyty w Zakładzie Wzbogacania Rudy oraz (iii) wizyty na wybranym osadniku odpadów poflotacyjnych.

Koszt: 450 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport, nocleg i wyżywienie.

B4. Frapujące zdarzenia przeszłe i fascynujące procesy współczesne w środowisku barierowo-lagunowym Niziny Gardnieńsko - Łebskiej na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego (3-dniowa, 18.06.2020 r., godz.15.00 – 20.06.2020 r., ok. godz. 19.00)

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Joanna Rotnicka, prof. dr hab. Krzysztof R. Borówka, dr Jolanta Czerniawska, dr hab. Maciej Dłużewski, dr Piotr Gierszewski, dr Joanna Kozakiewicz, prof. dr hab. Karol Rotnicki, dr hab. Monika Rzodkiewicz, dr Wojciech Włodarski, prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk, dr Anna Zmarz

Rozwój strefy brzegowej mórz bezpływowych uwarunkowany jest dynamiką procesów oddziałujących zarówno w strefie przybrzeża jak i w strefie plaży oraz na jej zapleczu. Podczas wycieczki zaprezentowane zostaną wyniki wieloletnich badań prowadzonych w obrębie Niziny Gardnieńsko - Łebskiej na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego, dotyczących dawnych i współczesnych procesów morfogenetycznych, w tym:

 1. holoceńskich ingresji i regresji Morza Bałtyckiego oraz ich zapisu geologicznego,
 2. morfologii strefy przybrzeża, uwarunkowań wpływających na zmiany linii brzegowej i tempo degradacji klifów,
 3. krótko i średnioterminowego bilansu osadów w strefie plaży i wydm przednich,
 4. czynników wpływających na natężenie transportu eolicznego,
 5. dawnego i współczesnego rozwoju wydm barchanoidalnych.

Przedstawione zostaną również nowe metody i techniki pomiarowe stosowane w badaniach polskiej strefy brzegowej na obszarze SPN, m.in. pomiary rzeźby terenu na podstawie zdjęć wykonanych podczas lotów BVLOS z bezzałogowego samolotu (UAV) i detekcji transportu eolicznego za pomocą pomiarów elektromagnetycznych z zakresu ELF.

Koszt: 480 zł obejmuje przewodnik do sesji terenowych, transport, noclegi i wyżywienie.

Szczegółowe informacje na temat wycieczek terenowych będą dostępne na stronie Kongresu pod adresem www.4pkg.home.amu.edu.pl