W dniach 26-30 września 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w Islandii, zorganizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Krakowie oraz Krajową Agencję Energii Islandii (NEA/Orkustofnun) w ramach projektu EOG KeyGeothermal „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”. Celem projektu jest wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania energii geotermalnej pomiędzy Polską a Islandią.

Grupa geologów i hydrogeologów z Oddziału Karpackiego PIG-PIB została zaproszona we wrześniu 2022 r., aby przyjrzeć się pracom związanym z wierceniem kierunkowego otworu badawczo-rozpoznawczego Chochołów GT-1.

21 czerwca 2022 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła się konferencja pt. „Geotermia i OZE szansą na rozwój gmin i samowystarczalność energetyczną”. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a uczestnikami przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego. Na zaproszenie Funduszu w konferencji również udział wzięli także przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).