21 czerwca 2022 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła się konferencja pt. „Geotermia i OZE szansą na rozwój gmin i samowystarczalność energetyczną”. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a uczestnikami przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego. Na zaproszenie Funduszu w konferencji również udział wzięli także przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).

Wody termalne stanowią cenny surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony wielu inwestorów, w tym jednostek samorządu terytorialnego. O tym, jak jest ono duże, świadczy między innymi odzew wójtów, burmistrzów i prezydentów na działanie podjęte przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegające na udostępnieniu opinii na temat wielkości potencjału geotermalnego w poszczególnych gminach.