4. Forum Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Rejestracja została zakończona

4. Forum Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Zgłaszam udział w 4. Forum Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej pt. Od geologii surowcowej po edukację geologiczną. Regionalne znaczenie zadań Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej, które odbędzie się dnia 16 września 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w formule on-line.

Formularz rejestracyjny

Dane uczestnika
Dane instytucji
Zgody

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez administratora danych osobowych, którym jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, w zakresie niezbędnym do rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu online jakim jest „Forum Państwowej Służby Geologicznej”.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawienia lub usuwania. Rejestrując się akceptuję Politykę Prywatności Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres forum@pgi.gov.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

https://www.pgi.gov.pl/newsletters