Ładowanie...

Folder Wody podziemne miast Polski

Informator PSH p.t. „Wody podziemne miast Polski - miasta powyżej 50 000 mieszkańców” jest drugim tomem publikacji, która ukazała się w 2007 r. „Wody podziemne miast wojewódzkich Polski”.

Powstało jako synteza prac związanych z realizacją zadania zleconego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej pt. Wyznaczanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia ludności w wodę pitną podziemną dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców, korzystających aktualnie jedynie z ujęć wód powierzchniowych w warunkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wykorzystano w nim również wyniki wcześniejszych prac PSH dotyczących oceny stanu zagrożenia w strefach zasilania i poboru wód podziemnych głównych użytkowych poziomów wodonośnych na obszarach metropolitalnych oraz określenia źródeł awaryjnego zaopatrzenia ludności miast w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeń ekstremalnych.

Opracowanie zawiera opisy dotyczące 29 miast Polski, w tym przede wszystkim tych, w których zaopatrzenie mieszkańców w wodę oparte jest głównie na ujęciach wód powierzchniowych. Jest tu również kilka miast, które ze względu na funkcje lub wielkość mają szczególne znaczenie dla regionu np. Gorzów Wielkopolski (jedna z dwóch stolic województwa lubuskiego), Częstochowa czy Toruń. Podobnie jak w I tomie teksty rozdziałów dotyczących poszczególnych miast zostały napisane według planu obejmującego przedstawienie zagadnień hydrogeologicznych na tle ogólnych warunków środowiskowych związanych bezpośrednio bądź pośrednio z gospodarką wodną regionu.

Opracowanie jest adresowane głównie do administracji państwowej i samorządowej jako wsparcie przy realizacji zadań osłonowych Państwa w zakresie gospodarki wodnej jak również do hydrogeologów z ośrodków akademickich i wykonawczych oraz osób i instytucji zajmujących się gospodarką wodną i szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Dokumenty

pdf Będzin Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Bielsko-Biała Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Bytom Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Chorzów Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Częstochowa Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Dębica Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Gliwice Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Gorzów Wlkp Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Jastrzębie Zdrój Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Jelenia Góra Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Krosno Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Legnica Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Mielec Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Mysłowice Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Nowy Sącz Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Nysa Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Przemyśl Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Radom Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Ruda Śląska Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh

pdf Rybnik Popularny

Oznaczone jako: publikacje-psh