Mapa koncesji na poszukiwanie niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce
koncesja shale gas kwiecień 2015
Mapa koncesji na poszukiwanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, Ministerstwo Środowiska, stan na 30.04.2015