Terenowe warsztaty geoedukacyjne „Geologia Roztocza”

Pobierz jako plik iCal
Od 25.05.2023 -  10:00
Do 26.05.2023 - 16:00
LOKALIZACJA 
Dorzecza rzeki Tanew
ORGANIZATORZY 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

W dniach 25- 26 maja 2023 r. na pograniczu województwa podkarpackiego i lubelskiego, w rejonie Roztocza, w dorzeczach rzeki Tanew odbędzie się 11 edycja proekologiczno- edukacyjnej akcji pt. „Tanew - nasza rzeka im. Zdzisława Lwa”.

W ramach wydarzenia pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego przeprowadzą serię terenowych warsztatów geoedukacyjnych dotyczących rodzajów źródeł, budowy geologicznej Roztocza oraz jej charakterystycznych elementów min. progów skalnych na lokalnych rzekach czy kamieniołomów mioceńskich wapieni.

Planowane jest przeprowadzenie zajęć przy źródłach rzeki Tanew w okolicy miejscowości Jacków Ogród oraz Huty Złomy, w rejonie progów skalnych w rezerwacie przyrody „Nad Tanwią” oraz w miejscowości Józefów w rejonie kamieniołomów wapieni mioceńskich.

Zapraszamy serdecznie!

sfinansowanie nfosigw

Terenowe warsztaty geoedukacyjne zostaną przeprowadzone w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.