Sopocki Piknik Naukowy „Ocean zmian”

Pobierz jako plik iCal
17.06.2023, 10:00 - 16:00
LOKALIZACJA 
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
https://oceanofchanges.com/odn/spn2023/
ORGANIZATORZY 
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopockie Towarzystwo Naukowe, Today We Have

Sopocki Piknik Naukowy jest częścią Otwartych Dni Nauki. Jest to impreza adresowana do wszystkich osób zainteresowanych  poszerzaniem swojej wiedzy na temat środowiska morskiego oraz relacji między ludźmi i tym środowiskiem.

W ramach Pikniku pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego poprowadzą trzy wydarzenia:

1. Warsztaty z rozpoznawania minerałów i skamieniałości

W ramach warsztatów będzie można zapoznać się z kolekcją geologiczną oraz przybliżona zostanie praca mineraloga, petrografa i paleontologa. Zapraszamy do spojrzenia przez binokular na piasek z plaży, poznania cech minerałów i skał, ich zastosowań oraz na opowieści o życiu w dawnym oceanie i wiele, wiele innych geoatrakcji.

2. Czy pod ziemią też płynie woda?

Spotkanie ma na celu przybliżenie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej wód podziemnych, stanowiących główne i równocześnie optymalne źródło wody pitnej. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące obiegu wody w środowisku przyrodniczym, wraz ze wskazaniem pochodzenia wody dopływającej do gdańskich studni, zaopatrujących w wodę mieszkańców miasta.

3. Dane geologiczne z CBDG  w Internecie

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG), prowadzona i rozbudowywana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest największym w Polsce zbiorem danych cyfrowych związanych z naukami o Ziemi. W sieci dostępne są bezpłatnie tysiące map geologicznych, tekstów objaśnień do nich i wiele innych szczegółowych danych. W trakcie Pikniku Naukowego będzie można zapoznać się z możliwościami dostępu do tych danych już nawet za pomocą smartfonu.

Udział PIG-PIB odbywa się w ramach zadań: „Ochrona georóżnorodności, geoedukacja i geoturystyka” i „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe PSG)” finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.