Referat w ramach Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Pobierz jako plik iCal
15.04.2021, 17:00
LOKALIZACJA 
online
ORGANIZATORZY 
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa

100latptg

W ramach Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego zostanie wygłoszony referat

dr. Mariusza Paszkowskiego (ING PAN),

dr. hab. Artura Kędziora (ING PAN),

 Mateusza Mikołajczaka (ING PAN)

pt.:

„Tropami zaginionego lądu Halii: terran złożony i we flisz karpacki obrócony”

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4NzJhN2UtZDAyNC00ZTM5LWI3YzktYmQ1YzM3MjlhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%224ba6fa14-2d6a-4713-b282-1096f0352a79%22%7d

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego