Referat w ramach Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Pobierz jako plik iCal
29.04.2021, 17:00
LOKALIZACJA 
online
ORGANIZATORZY 
Polskie Towarzystwo Geologiczne

100ptg

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Sekcja Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na referat dr Michała Jakubowicza

pt.:

„Lokalne archiwa regionalnych procesów: geochemia kopalnych wysięków metanu a historia tektoniczna krawędzi płyt kontynentalnych”

Referat zostanie wygłoszony 29 kwietnia 2021 r. (czwartek, godz. 17.00)

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae11215774652440789e106a744662576%40thread.tacv2/1619439530492?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22dbaf5f48-c3ff-4d7b-8ec6-a752eab0806b%22%7d

Linki do posiedzeń naukowych Oddziału Poznańskiego PTG zamieszczane są również na stronie Oddziału http://ptgeol.home.amu.edu.pl

Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego