Referat w ramach Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Pobierz jako plik iCal
10.06.2021, 17:00
LOKALIZACJA 
online
ORGANIZATORZY 
Polskie Towarzystwo Geologiczne

Logo jubileuszu 100 lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Ogólnopolskie Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, w ramach którego dr Edyta Majer, mgr Mateusz Żeruń, mgr Krzysztof Majer oraz mgr inż. Grzegorz Ryżyński (PIG-PIB) wygłoszą referat pt.:

„Właściwości i potencjał termalny podłoża na terenach zurbanizowanych. Studium przypadku – Warszawa”

Referat zostanie wygłoszony 10 czerwca 2021r. (czwartek, godz. 17.00).

Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDViMDJmODktN2VlZi00MjRjLTk2NTAtMzA5MGY2YmVjYTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%22fdac1b5d-6306-4009-9e4f-34baaa8b86b6%22%7d

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego