Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Karwackiego

Pobierz jako plik iCal
12.10.2021, 12:00
LOKALIZACJA 
Online
ORGANIZATORZY 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

W dniu 12 października 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, budynek C sala numer 15 Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz pod adresem: https://tiny.pl/9rhbf odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Karwackiego.

Temat rozprawy: „Modele czasowo-przestrzenne rozwoju osuwisk przy wykorzystaniu metod fotogrametrycznych (na przykładzie wybranych osuwisk)"

Promotor:

prof. dr hab. Antoni Wójcik

Recenzenci:

  • dr hab. Jan Dzierżek dr hab.,
  • inż. Grzegorz Jóźków.

Z rozprawą doktorską, streszczeniami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (ul. Rakowiecka 4) oraz na stronie internetowej PIG-PIB, w zakładce Rada Naukowa - Doktoraty.