Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gabryś - Godlewskiej

Pobierz jako plik iCal
25.10.2021, 09:30
LOKALIZACJA 
ul. Rakowiecka 4, Warszawa oraz online
ORGANIZATORZY 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

W dniu 25 października 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Instytutu w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 (sala Rühlego) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

oraz pod adresem:

https://tiny.pl/99g3h

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny GAbryś - Godlewskiej

Temat rozprawy:

„Analiza wpływu działalności przemysłowej na zanieczyszczenie środowiska gruntowowodnego zlewni Kamiennej”

Promotor: dr hab. Stanisław Wołkowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski, dr hab.Jerzy Cabała

Z rozprawą doktorską, streszczeniami oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (ul. Rakowiecka 4) oraz na stronie internetowej PIG-PIB, w zakładce Rada Naukowa (https://www.pgi.gov.pl/o-instytucie-geologicznym/rada-naukowa/doktoraty).