Referat "Zagadki epizodu Kačak w dewonie środkowym"

Pobierz jako plik iCal
18.11.2021, 11:00
LOKALIZACJA 
online
ORGANIZATORZY 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Geologii Regionalnej zaprasza na wykład

prof. dr hab. Marka Narkiewicza (z zespołem)

pt.

„ZAGADKI EPIZODU KAČAK W DEWONIE ŚRODKOWYM”

Wykład odbędzie się 18 listopada 2021 (czwartek) o godzinie 11:00 w sali im. E. Rühlego,

bądź zdalnie poprzez aplikację MS Teams.

Link do zdalnego połączenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWMzMmNlODgtYjVlMy00MTMxLThhNDAtNzZhNTAzZTgwYmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258527b0c-887f-46a9-b26e-12a3151ba385%22%2c%22Oid%22%3a%22293717d5-a478-4ba9-9bd6-67af0f59781b%22%7d