XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego”

Pobierz jako plik iCal
Od 05.09.2022 -  12:00
Do 09.09.2022 - 13:30
LOKALIZACJA 
Stara Kiszewa
ORGANIZATORZY 
Komitet Badań Czwartorzędu

Zapraszamy do udziału w XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stratygrafia Plejstocenu Polski „Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego”, która odbędzie się w Starej Kiszewie (hotel Wrota Kaszub). 

KOMUNIKAT I

Pierwsze dwa dni będą przeznaczone na referaty i postery uczestników konferencji, w których będą prezentowane i dyskutowane najnowsze wyniki badań czwartorzędu prowadzone w różnych regionach Polski. Sesje referatowe poprzedzą wykłady plenarne o tematyce ponadregionalnej, które zostaną wygłoszone głównie przez zaproszonych gości z renomowanych, zagranicznych ośrodków naukowych. W czasie kolejnych dwóch dni konferencji odbędą się wycieczki terenowe prezentujące różnorodność późnoplejstoceńskich środowisk sedymentacyjnych Pomorza Wschodniego. W ostatnim dniu konferencji, oprócz sesji referatowej, odbędzie się dyskusja podsumowująca przebieg całego wydarzenia.

Najważniejszą misją konferencji z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski” była i jest integracja środowisk naukowych skupionych wokół badań czwartorzędu. Pragniemy wzmocnić te działania formalizując stronę organizacyjną naszej społeczności. Wieczorem, drugiego dnia konferencji, odbędzie się zebranie założycielskie polskiego stowarzyszenia badań czwartorzędu (Polish Quaternary Association - POLQUA), które stanie się platformą łączącą i koordynującą badania czwartorzędu prowadzone przez geologów, geografów, gleboznawców, paleontologów, paleobotaników, archeologów oraz przedstawicieli wielu innych dziedzin, bezpośrednio lub pośrednio związanych z badaniami najmłodszego okresu w historii Ziemi.

Szczegółowe Informacje dotyczące konferencji są dostępne i będą aktualizowane na stronie internetowej www.spp2022.uni.wroc.pl

ORGANIZATORZY

 • Komitet Badań Czwartorzędu
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Śląska

KOMITET HONOROWY

Leon Andrzejewski, Andrzej Bluszcz, Ryszard Krzysztof Borówka, Stanisław Fedorowicz, Leszek Lindner, Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Leszek Marks, Adam Nadachowski, Krystyna Szeroczyńska.

KOMITET NAUKOWY

Karina Apolinarska, Mirosław Błaszkiewicz, Anna Cedro, Marek Degórski, Radosław Dobrowolski, Jan Dzierżek, Jacek Forysiak, Piotr Gębica, Piotr Gierszewski, Tomasz Goslar, Michał Jankowski, Zdzisław Jary, Piotr Kittel, Piotr Kołaczek, Marek Krąpiec, Mirosława Kupryjanowicz, Mariusz Lamentowicz, Edyta Łokas, Włodzimierz Margielewski, Danuta Michczyńska, Joanna Mirosław-Grabowska, Piotr Moska, Dorota Nalepka, Jerzy Nawrocki, Jerzy Nitychoruk, Agnieszka Pidek, Małgorzata Pisarska-Jamroży, Małgorzata Roman, Michał Słowiński, Renata Stachowicz-Rybka, Krzysztof Stefaniak, Sławomir Terpiłowski, Wojciech Tylmann, Agnieszka Wacnik, Piotr Weckwerth, Andrzej Wiśniewski, Barbara Woronko, Paweł Woźniak, Wojciech Wysota, Edyta Zawisza, Paweł Zieliński, Tomasz Zieliński.

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Zdzisław Jary – przewodniczący
 • Mirosław Błaszkiewicz – wiceprzewodniczący
 • Jacek Forysiak - wiceprzewodniczący
 • Jacek Skurzyński – sekretarz konferencji
 • Marcin Krawczyk
 • Mariusz Lamentowicz
 • Ewelina Lipka
 • Joanna Mirosław-Grabowska
 • Milena Obremska
 • Piotr Woźniak
 • Edyta Zawisza

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w hotelu Wrota Kaszub. Adres: ul. Konarzyńska 16, 83-430 Stara Kiszewa, tel. 58 6876426, www.wrotakaszub.pl.

KOSZT KONFERENCJI

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi łącznie 1350 zł i obejmuje noclegi z wyżywieniem, materiały konferencyjne oraz udział w wycieczkach terenowych. Koszt udziału w konferencji dla studentów i doktorantów wynosi 1000 zł.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Rejestracja uczestników odbędzie się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej konferencji (data zamknięcia formularza: 30.04.2022).

WPŁATY

Wpłaty należy kierować na rachunek:

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Santander Bank Polska nr konta 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
w tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem „SPP2022”

Opłaty konferencyjne przyjmujemy do dnia 15.06.2022 r.

ABSTRAKTY

Przesyłanie abstraktów odbędzie się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej konferencji (data uruchomienia formularza: 01.04.2022 r.; data zamknięcia formularza: 15.06.2022).

MATERIAŁY KONFERENCYJNE I POKONFERENCYJNE

W materiałach konferencyjnych zostaną zamieszczone abstrakty referatów i posterów. Planowany jest również specjalny tom pokonferencyjny w czasopiśmie z listy JCR – szczegóły zostaną podane w komunikacie II.

CZAS TRWANIA WYSTĄPIEŃ (REFERATÓW ORAZ PREZENTACJI POSTERÓW)

Referat: 12 min (+ 3 min na dyskusję), poster: 2 min. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia referatu do formy posteru w przypadku zbyt wielu zgłoszonych tematów prezentacji ustnych. Wytyczne techniczne przygotowania referatów i posterów zostaną podane w komunikacie II.

WAŻNE TERMINY

 • do 30.04.2022 – zgłoszenie uczestnictwa

 • do 15.05.2022 – Komunikat 2

 • do 15.06.2022 – przesłanie streszczenia referatu, komunikatu lub posteru

 • do 15.06.2022 – wniesienie opłaty konferencyjnej

 • do 30.06.2022 – Komunikat 3

 • 05-09.09.2022 – XXVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski.

KONTAKT ORAZ INFORMACJA

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do sekretarza konferencji:

Jacek Skurzyński, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
ul. Cybulskiego 34 (I piętro), 50-205 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI