XXVII Konferencja Naukowa "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze"

Pobierz jako plik iCal
23.09.2022, 11:10 - 15:40
LOKALIZACJA 
Kielce, ul. Zgoda 21 (siedziba Oddziału Świętokrzyskiego PIG - PIB)
ORGANIZATORZY 
Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Kielcach

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w XXVII Konferencji Naukowej "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze". 

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM KONFERENCJI

11:10-13:10 SESJA REFERATOWA

 • Gospodarka kamieniami blocznymi w Polsce w latach 2011-2021
  Dr inż. Katarzyna Guzik, dr inż. Beata Figarska-Warchoł (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków)

 • Historia zapisana w kamieniu romańskiej kolegiaty pw. św. Marcina w Opatowie
  Dr hab. inż. Jan Bromowicz prof. AGH, dr inż. Janusz Magiera (AGH)

 • Surowce skalne wykorzystane do budowy i wyposażenia Katedry kieleckiej
  Jerzy Jędrychowski (Georaj, Kielce)

 • Kamieniarka pałacu biskupów w Kielcach
  Mgr Paweł Król (Muzeum Narodowe, Kielce), dr hab. Anna Fijałkowska–Mader (Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce)

 • Historyczne zaplecze surowcowe dla materiałów kamiennych miasta Bielsko-Biała
  Dr inż. Grażyna Stańczak (Oddział Karpacki PIG-PIB, Kraków) 

 • Granitowe otoczaki w budownictwie Podtatrza
  Dr Krzysztof Miraj (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu Instytut Techniczny), dr hab. inż. Karol Plesiński prof. UR (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego, Kraków)

 • Wykorzystanie różnych rzadkich gatunków marmurów i skał dekoracyjnych w zabytkach rzeźby i kamieniarki w RP od końca XVI do końca XVIII w.
  Dr hab. Michał Wardzyński (Instytut Historii Sztuki UW)

 • Architektura zdobiona trawertynem
  Dr Alicja Bobrowska (Wydział Geologii UW, Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki), mgr inż. Ewa Jagoda (Wydział Geologii UW, Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki)

13:10-13:25 PRZERWA

13:25-15:25 SESJA REFERATOWA

 • Dewońskie dolomity oraz występujące w nich węglowodory i siarczki metali na przykładzie złoża Józefka w Górnie (Góry Świętokrzyskie)
  Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski (AGH, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii), prof. dr hab. inż. Marek Nieć (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków) 

 • Przejawy deterioracji ścian drogi wspinaczkowej na Niżnych Jasiowych Turniach (Tatry Zachodnie) wywołanej naturalnymi procesami wietrzenia oraz działalnością taternicką
  Dr hab. Marek Rembiś prof. AGH, mgr inż. Maria Kośla, mgr inż. Alicja Masny (AGH, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej) 

 • Skały w krajobrazie obszaru Barberton (RPA) i ich potencjał geoturystyczny
  Dr hab. inż. Barbara Radwanek–Bąk (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków), dr inż. Bogusław Bąk 

 • Wykorzystanie obszarów po eksploatacji surowców skalnych do celów edukacji i jego ocena na przykładzie Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie
  Mgr Agnieszka Chećko (OEEG GEOsfera w Jaworznie)

 • Georóżnorodność Geoprarku Góra św. Anny
  Mgr Paweł Woźniak (Oddział Górnośląski PIG-PIB, Sosnowiec) 

 • Geodziedzictwo w pałuckich lasach
  Dr hab. Maria Górska–Zabielska prof. UJK (Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK) 

 • Znaczenie głazów narzutowych z okolic Przedborza dla geologii czwartorzędu i geoturystyki
  Mgr Dariusz Wieczorek, mgr inż. Andrzej Stoiński (Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce), dr Ryszard Zabielski (PIG-PIB, Warszawa), dr hab. Maria Górska–Zabielska prof. UJK 

 • Obiekty pogórnicze w krajobrazie góry Miedzianki
  Dr inż. Grzegorz Pabian (Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach) 

15:25-15:40 DYSKUSJA I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Zapraszamy!

  pdf PROGRAM (PDF) (1.16 MB)

sfinansowanie nfosigw

Konferencja jest organizowana w ramach zadania: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 i finansowana ze źródeł NFOŚiGW