XXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski

Pobierz jako plik iCal
Od 02.09.2019
Do 06.09.2019
LOKALIZACJA 
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy MIESZKO w Pokrzywnej w Górach Opawskich
ORGANIZATORZY 
Uniwersytet Wrocławski, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Zapraszamy do udziału w XXVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-6 września 2019 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym MIESZKO w Pokrzywnej, w Górach Opawskich.

Najważniejszym zadaniem konferencji z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski” jest prezentacja i dyskusja najnowszych wyników badań plejstocenu prowadzonych w różnych regionach Polski.

Przedpole Sudetów to obszar charakteryzujący się dużą zmiennością środowiska przyrodniczego. Występują tutaj zróżnicowane genetycznie i wiekowo osady plejstoceńskie: różnorodne utwory środowisk glacjalnych, organiczno-mineralne osady limniczne, sekwencje lessowo - glebowe oraz eoliczne piaski pokrywowe i wydmowe. Ich przestrzenne rozmieszczenie zostało w znacznym stopniu rozpoznane. Ciągle nie do końca wyjaśnione pozostają kwestie ich genezy i wieku.

  pdf Komunikat I (221 KB)

Ramowy program konferencji

Planowany czas wystąpień:

 • referat: 15 min (+ 5 min na dyskusję)
 • poster: 5 min (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia referatu do formy posteru w przypadku zbyt wielu zgłoszonych tematów prezentacji ustnych)

Dzień 1 (poniedziałek – 2.09.2019) do godz.14:00 – przyjazd i rejestracja uczestników

 • 14:00 – 15:00 – obiad
 • 15:00 – 19.00 – otwarcie konferencji, referaty wprowadzające
 • 19:00 – kolacja

Dzień 2 (wtorek – 3.09.2019)

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 13:00 – sesja referatowa
 • 13:00 – 14:00 – obiad
 • 14:30 – 19:30 – sesja referatowa i sesja posterowa
 • 20:00 – uroczysta kolacja

Dzień 3 (środa – 4.09.2019)

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 19:00 – sesja terenowa
 • 20:00 – kolacja

Dzień 4 (czwartek – 5.09.2019)

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 19:00 – sesja terenowa
 • 20:00 – ognisko

Dzień 5 (piątek – 6.09.2019)

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 13:00 – sesja terenowa i dyskusja
 • 14:00 – obiad i zakończenie konferencji

Plan sesji terenowych zostanie przedstawiony w komunikacie 2.

Pierwsze dwa dni konferencji będą przeznaczone na referaty wprowadzające oraz referaty i postery uczestników konferencji. W kolejnych trzech dniach w trakcie wycieczek terenowych zostanie zaprezentowana różnorodność form i osadów plejstoceńskich. Ważnym elementem sesji terenowych będą otwarte stanowiska archeologiczne z epoki paleolitu, na których od kilku już lat trwają badania prowadzone przez interdyscyplinarny zespół złożony z archeologów, paleontologów, fizyków, geologów i geografów.

Zgłoszenie uczestnictwa

Rejestracja uczestników będzie się odbywać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konferencji: spp2019.pl


Miejsce Konferencji

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy MIESZKO
Pokrzywna 68A, 48-267 POKRZYWNA
tel. 503 400 038 lub 884 882 575
http://osrodek-mieszko.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt konferencji

Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji wynosi łącznie 800 zł i obejmuje noclegi z wyżywieniem (w tym uroczysta kolacja, ognisko, przerwy kawowe), materiały konferencyjne oraz udział w wycieczkach terenowych. Koszt udziału w konferencji dla studentów i doktorantów wynosi 600 zł.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek: SANTANDER BANK POLSKA 84 1090 2503 0000 0001 1407 8692 w tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem „7003/2975/18”

Opłaty konferencyjne przyjmowane są do dnia 30.05.2019.

Materiały konferencyjne

W materiałach konferencyjnych zostaną wydrukowane streszczenia wystąpień, które będą nadesłane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2019 r.

Wytyczne dla autorów

Tytuł: w języku polskim i angielskim, czcionka 14 pkt pogrubiona – interlinia pojedyncza Imię i nazwisko: czcionka 12 pkt pogrubiona Nazwa i adres instytucji, e-mail: czcionka 12 pkt – interlinia podwójna Tekst: do 3 stron formatu A4 (w edytorze MS Word, format doc), łącznie z rycinami, fotografiami, Times New Roman, 12 pkt, wyjustowany, interlinia 1,5, marginesy 2 cm.

Ryciny, fotografie i tabele: zapisane w osobnych plikach w formacie TIFF lub CorelDRAW do wersji X5; barwy tabel, rycin i fotografii zapisane w modelu CMYK; rozdzielczość 300 dpi; opisy fotografii, rycin i tabel prosimy przygotować w osobnych plikach.

Postery: format A0 (841 mm x 1189 mm) oraz w pliku pdf lub pptx.

Ważne terminy

 • do 15.03.2019 r. – zgłoszenie uczestnictwa
 • do 31.03.2019 r. - komunikat 2
 • do 15.05.2019 r. - przesłanie streszczenia referatu, komunikatu lub posteru
 • do 30.05.2019 r. - wpłata kosztów udziału w konferencji
 • do 31.07.2019 r. - komunikat 3
 • 2 - 6 września 2019 r. – XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski

Patronat honorowy

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Adama Jezierskiego oraz Głównego Geologa Kraju Prof. dr hab. Mariusza-Oriona Jędryska.

Komitet Honorowy

 • prof. dr hab. Leszek Marks – Przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
 • prof. dr hab. Leszek Lindner – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Leszek Starkel – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie
 • dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr. – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Główny Geolog Kraju

Komitet Organizacyjny

 • prof. dr hab. Zdzisław Jary - przewodniczący
 • mgr Marcin Krawczyk - sekretarz konferencji
 • prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • dr hab. Marta Połtowicz-Bobak,
 • prof. UR dr hab. Piotr Owczarek,
 • prof. UWr. dr hab. Andrzej Wiśniewski,
 • prof. UWr. dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska,
 • prof. UŁ dr hab. Tomasz Salamon
 • dr Bogusław Przybylski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • dr Jerzy Raczyk
 • dr Łukasz Stachnik
 • mgr Dariusz Bobak
 • mgr Piotr Kenis
 • mgr Krzysztof Rękas
 • mgr Kamila Ryzner
 • mgr Jacek Skurzyński

Kontakt

Wszelkie pytania uwagi prosimy kierować do sekretarza konferencji:

mgr Marcin Krawczyk
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.
ul. Cybulskiego 34 (I piętro)
50-205 Wrocław
tel. 48 71 375 95 81 lub 697 947 317
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.