LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Osiągnięcia współczesnej geologii w kolebce górnictwa naftowego w Karpatach”

Pobierz jako plik iCal
Od 26.06.2019 -  15:00
Do 29.06.2019 - 13:00
LOKALIZACJA 
Czarna, Hotel Perła Bieszczadów, Centrum Konferencyjno - Rekreacyjne
ORGANIZATORZY 
Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Karpacki przy współpracy z Oddziałami Krakowskim i Warszawskim

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo – Hutnicza, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Wschodnia część Karpat, uznawanych za kolebkę górnictwa naftowego, będzie po raz pierwszy od wielu lat tematyką 87. Zjazdu PTG. Podczas Zjazdu zostaną omówione aktualne zagadnienia związane z geologią regionu, a w szczególności z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów. Planowane wydarzenie będzie również okazją do dyskusji o polskim przemyśle naftowym i gazowniczym w Karpatach, jego historii, nowych kierunkach poszukiwań i rozpoznawania złóż oraz perspektywach i strategii jego rozwoju. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane także problemy z innych, ważnych dla regionu dziedzin geologii jak: występowanie surowców skalnych, geozagrożeń i hydrogeologii z uwzględnieniem bogactwa wód mineralnych. Tradycyjnie oprócz sesji referatowych i posterowych zostaną zorganizowane tematyczne sesje terenowe dotyczące najciekawszych zagadnień związanych z geologią regionu.

Szczegóły dotyczące rejestracji i opłat konferencyjnych znajdują się w załączonym cyrkularzu.

  pdf CYRKULARZ II
(697 KB)

PATRONATY HONOROWE

 • Główny Geolog Kraju – prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek
 • Prezes PGNiG S.A. – dr Piotr Woźniak
 • Dyrektor PIG-PIB – dr Agnieszka Wójcik
 • Dziekan WGGiOŚ AGH – prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • Prezes PTG – prof. dr hab. Adam Gasiński
 • Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart
 • Starosta Bieszczadzki – Marek Andruch
 • Wójt Gminy Czarna – Bogusław Kochanowicz

KOMITET NAUKOWY

 • prof. dr hab. Tadeusz Peryt, PIG-PIB - przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski, PIG-PIB
 • prof. dr hab. Paweł Karnkowski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Stanisław Mazur, PIG-PIB
 • prof. dr hab. Antoni Wójcik, PIG-PIB
 • dr hab. inż. Józef Chowaniec
 • dr hab. Leszek Jankowski, prof PIG-PIB
 • dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. PAN
 • dr hab. inż. Irena Matyasik, prof. INIG-PIB
 • dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB
 • dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH
 • dr hab. Anna Świerczewska, prof. AGH
 • mgr inż. Krzysztof Potera, PGNiG
 • mgr Jarosław Zacharski, Orlen Upstream

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr inż. Artur Marcinkowski, PGNiG - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Tadeusz Kozimor, PGNiG
 • mgr Rafał Sikora, PIG-PIB
 • mgr inż. Małgorzata Pietrusiak, PGNiG
 • mgr inż. Magdalena Maksym, PGNiG
 • mgr inż. Aneta Frączek, PGNiG
 • mgr Paweł Uznański, PGNiG
 • dr Izabela Ploch, PIG-PIB
 • mgr inż. Piotr Przybyła, PGNiG
 • mgr Oliwia Kowalczewska, UJ
 • mgr inż. Magdalena Kozimor, PGNiG
 • mgr Natalia Radzik, AGH
 • dr Jacek Rubinkiewicz, PIG-PIB
 • mgr Piotr Strzelecki, AGH

SEKRETARIAT ZJAZDU

mgr inż. Magdalena Maksym
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (13) 46 52 526
(+48) 600 907 506

mgr inż. Aneta Frączek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (13) 46 52 526
(+48) 885 261 757

  document FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(35 KB)

OPŁATY ZA UDZIAŁ W LXXXVII ZJEŹDZIE PTG

 • 900 zł – opłata pełna
 • 800 zł – opłata dla członków PTG
 • 750 zł – opłata dla studentów i emerytów
 • 750 zł – opłata dla osób towarzyszących

Opłata konferencyjna zawiera koszty: materiałów konferencyjnych (z wyjątkiem osób towarzyszących), trzech noclegów, pełnego wyżywienia (w tym kolacji powitalnej w dniu przyjazdu, uroczystej kolacji oraz spotkania przy grillu).

Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe w hotelu oraz w domkach i apartamentach leśnych (3-, 4- i 5- osobowych). Rezerwacji noclegów dokonują organizatorzy (na podstawie formularza zgłoszeniowego).

Opłata nie zawiera kosztów sesji terenowych.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Opłatę za udział w Zjeździe i sesjach terenowych należy dokonać przelewem na konto PTG.

Numer rachunku: 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika Zjazdu z dopiskiem „ZjazdPTG2019”

Formularze zgłoszeniowe oraz abstrakty należy przesłać na adresy e-mailowe sekretariatu LXXXVII Zjazdu PTG.

PROGRAM LXXXVII ZJAZDU PTG

26 czerwca 2019 r. (środa)

 • 15.00 – 20.00 – Rejestracja uczestników
 • 17.00 – 18.30 – Walny Zjazd Delegatów PTG
 • 19.00 – 23.00 – Kolacja powitalna

27 czerwca 2019 r. (czwartek)

 • 9.30 - 10.00 - Otwarcie LXXXVII Zjazdu PTG
 • 10.00 - 13.00 - Sesja plenarna:
 1. Paweł H. Karnkowski (Uniwersytet Warszawski)
  Zapadliska przedkarpackie jako model basenów karpackich”
 2. Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz (PIG-PIB)
  „Badania Karpat w kartografii geologicznej okresu międzywojennego - w 100-lecie PIG”
 3. Paweł Poprawa1, Grzegorz Machowski1, Jerzy Hadro2, Bartosz Papiernik1, Paweł Kosakowski1, Szczepan Porębski1, Mariusz Słyś3, Andrzej Maksym3 (1 - AGH, 2 - PIG-PIB, 3 - PGNiG S.A.)
  „Hybrydowy subkonwencjonalny system naftowy zapadliska przedkarpackiego”
 4. Jarosław Zacharski, Arkadiusz Buniak, Magdalena Piątkowska (ORLEN Upstream Sp. z o.o.)
  „Wpływ prac poszukiwawczych za złożami węglowodorów na weryfikację budowy geologicznej Polski w obszarach działalności ORLEN Upstream”
 5. Jan Kołek (PGNiG S.A.)
  „Historia wydobycia ropy naftowej w Karpatach”
 6. Rafał Sikora1, Andrzej Świąder2 (1 - PIG-PIB, 2 - AGH)
  „Nowa odsłona strony internetowej PTG - razem dla nas”
 • 13.00 -14.15 – Przerwa obiadowa
 • 14.15 – 15.30 – Sesja referatowa I:
 1. Tomasz Słoczyński, Krzysztof Sowiżdżał, Marek Stadműller (INiG-PIB)
  „Mioceński system naftowy w strefie brzeżnej nasunięcia Karpat Zewnętrznych – perspektywy dla poszukiwań złóż niekonwencjonalnych”
 2. Paweł Poprawa1, Grzegorz Machowski1, Paweł Kosakowski1, Yuri Koltun2, Bartosz Papiernik1, Juraj Franců3, Andrzej Maksym4 (1 - AGH, 2 - IGGFF, 3 - CGS, 4 - PGNiG)
  „Potencjał dla występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Karpatach zewnętrznych (Polska, Ukraina, Czechy)”
 3. Grzegorz Leśniak (INiG-PIB)
  „Drogi migracji węglowodorów w Karpatach”
 4. Marek Hajto, Bartosz Papiernik (AGH)
  „Zasoby i możliwości zagospodarowania wód termalnych w rejonie wschodnich Karpat Polskich w świetle pogłębionej analizy strukturalno-parametrycznej”
 5. Karol Spunda, Irena Matyasik (INiG-PIB)
  „Warstwy istebniańskie – ich rola w systemie naftowym Karpat”
 • 15.45 – 16.00 – Przerwa kawowa
 • 16.00 – 17.15 – Sesja referatowa II
 1. Anna Twaróg, Henryk Sechman, Adrianna Góra, Piotr Guzy (AGH)
  „Powierzchniowe metody geochemiczne jako narzędzie do identyfikacji potencjalnych stref dla migracji gazów ze źródeł wgłębnych do strefy przypowierzchniowej - na przykładzie Polskich Karpat Zewnętrznych”
 2. Henryk Sechman, Anna Twaróg, Adrianna Góra, Piotr Guzy, Marek Dzieniewicz (AGH)
  „Powierzchniowe badania geochemiczne w zastosowaniu do badania szczelności zlikwidowanych, naftowych otworów wiertniczych”
 3. Michał Stefaniuk1, Adam Cygal1, Cezary Ostrowski1, Marek Sada2 (AGH1, PBG2)
  „Metody niesejsmiczne w badaniach geologicznych i prospekcyjnych w obszarze karpackim, podsumowanie i nowe perspektywy”
 4. Piotr Misiaczek, Michał Stefaniuk, Tomasz Maćkowski, Krzysztof Pieniądz (AGH)
  "Wybrane zagadnienia przetwarzania danych sejsmicznych w Karpatach fliszowych dla odtworzenia modelu strukturalnego i rozpoznawania potencjalnych pułapek naftowych. Analiza problemu w rejonie struktury Strachocina oraz regionu Leszczowate-Łodyna"
 5. Stanisław Mazur1, Mariusz Paszkowski1, Martin J. Timmerman2, Jiří Sláma3 (1 - PAN, 2 - UP, 3 - CAS)
  „Czy uskok Kraków-Lubliniec jest kopalną granicą terranów?”
 • 17.00 – 18.30 – Sesja posterowa
 • 20.00 – 23.00 – Uroczysta kolacja

28 - 29 czerwca 2019 r. (piątek - sobota)

 • Sesje terenowe
 • Spotkanie przy grillu

SESJE TERENOWE

  pdf Materiał do pobrania (314 KB)

Sesja terenowa A (28 czerwca, piątek)

Wybrane problemy geologii strukturalnej w południowo-wschodniej części polskiego segmentu Karpat zewnętrznych

Wyjazd po śniadaniu o godz. 09.00 , powrót ok. godz. 17.00

Koszt wycieczki: 70 zł - opłata zawiera koszty: transportu, przewodnika wycieczkowego, obiadu.

Sesja terenowa B (28-29 czerwca, piątek-sobota)

Geologia pomiędzy Przemyślem a Lwowem

Wyjazd do Lwowa w piątek o godz. 06.00, powrót do Czarnej w sobotę w godzinach wieczornych.

Koszt sesji: 380 zł - opłata zawiera koszty: transportu, ubezpieczenia, suchego prowiantu, zakwaterowania w hotelu „Lviv” we Lwowie, obiadokolacji, przewodnika wycieczki.
Uwaga: do przekroczenia granicy z Ukrainą wymagany jest ważny paszport!  Dla uczestników sesji terenowej B (do Lwowa) istnieje możliwość przedłużenia pobytu w ośrodku do niedzieli 30 czerwca. Koszt dodatkowego noclegu (z 29/30 czerwca) nie jest wliczony w cenę sesji terenowej i uczestnicy pokrywają go indywidualnie.

Sesja terenowa C (28 czerwca, piątek)

Wody lecznicze uzdrowisk Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju - występowanie, geneza i wykorzystanie wód leczniczych, charakterystyka głównych ujęć oraz zwiedzanie uzdrowiska

Wyjazd po śniadaniu o godz. 09.00 , powrót ok. godz. 17.00

Koszt wycieczki: 80 zł - opłata zawiera koszty: transportu, przewodnika wycieczkowego, obiadu w terenie.

Sesja terenowa D (29 czerwca, sobota)

XIX wieczna kopalnia ropy naftowej w Bóbrce - pomnik historii RP. Zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza.

Wyjazd z Czarnej po śniadaniu o godz. 09.00, zakończenie Zjazdu w Bóbrce ok. godz. 13.00, rozjazd uczestników.

Koszt sesji: 80 zł - opłata zawiera koszty: transportu, przewodnika po muzeum, słodkiego poczęstunku.

MIEJSCE ZJAZDU I ZAKWATEROWANIE

Hotel Perła Bieszczadów, Centrum Konferencyjno - Rekreacyjne
38-710 Czarna, k. Ustrzyk Dolnych
http://geovita.pl/hotel-perla-bieszczadow

WAŻNE TERMINY

 • 28.05.2019 r. - termin przesłania streszczeń referatów i posterów
 • 31.05.2019 r. - ostateczny termin przesłania zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenia opłaty za udział w Zjeździe.

 

loga pte

loga patronaty 87ptg