Zmienność facjalna i zapis geofizyczny formacji z Kociewia (Ludlow) w profilu otworu wiertniczego Lębork IG1 (synekliza perybałtycka)

Pobierz jako plik iCal
22.05.2019, 11:00 - 13:00
LOKALIZACJA 
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, ul. Rakowiecka 4, Warszawa
ORGANIZATORZY 
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Zakład Geologii Regionalnej zaprasza na referat:

Krzysztofa Waśkiewicza

"Zmienność facjalna i zapis geofizyczny formacji z Kociewia (Ludlow) w profilu otworu wiertniczego Lębork IG1 (synekliza perybałtycka)"

Referat zostanie wygłoszony 22 maja 2019 r. (środa), godz. 11:00, w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB w Warszawie, gm. A, Sala im. E. Rühlego

Wstęp wolny