VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia - stan badań i perspektywy badawcze"

Pobierz jako plik iCal
Od 26.09.2019 -  10:00
Do 28.09.2019 - 19:00
LOKALIZACJA 
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego Korzecko k/Chęcin
ORGANIZATORZY 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie,

Współorganizatorzy:

 • Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB,
 • Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Speleoklub Świętokrzyski,
 • Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
 • Geopark Kielce,
 • Geoland Świętokrzyski

  pdf KOMUNIKAT 2 (1.67 MB)

 

Zapraszamy do udziału w VII Warsztatach Geomorfologii Strukturalnej organizowanych po raz pierwszy na terenie Gór Świętokrzyskich, ale sięgających tematyką także na teren Ponidzia (SE części Niecki Nidziańskiej). Będą więc one podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na temat rozwoju strukturalnych cech rzeźby tych regionów i – mamy nadzieję – wskażą nowe kierunki badawcze w zakresie tej problematyki.

Zgodnie z tradycją Warsztaty będą składać się z półdniowej sesji kameralnej, referatowo-posterowej oraz dwu dni sesji terenowo - warsztatowych. Sesja kameralna poprzedzona będzie pierwszymi, bardzo jednak ważnymi zajęciami terenowymi wprowadzającymi w zagadnienia regionalne. Tradycyjnie, podczas sesji kameralnej gospodarze zaprezentują referaty dotyczące głównych zagadnień geomorfologii strukturalnej regionów, których dotyczą Warsztaty, natomiast goście będą mogli pokazać w formie posterów wyniki swoich badań geomorfologicznych prowadzonych w Polsce i poza granicami naszego kraju. W części terenowej pokazane zostaną uwarunkowania litologiczne i strukturalno-tektoniczne rozwoju rzeźby Gór Świętokrzyskich i Ponidzia. 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Jan Urban - przewodniczący
 • Anna Chwalik-Borowiec
 • Andrzej Kasza
 • Małgorzata Ludwikowska-Kędzia
 • Anna Mader
 • Michał Poros
 • Aleksandra Rycerz
 • Grzegorz Wałek

WAŻNE TERMINY

 • do 30 czerwca 2019 r. – nadsyłanie szczegółowych zgłoszeń, abstraktów oraz dokonywanie wpłat: opłaty konferencyjnej i za wyżywienie,
 • do 31 sierpnia – rozesłanie III komunikatu ze szczegółowym programem sesji,
 • 25 - 26 września 2019 r. – przyjazd uczestników, dokonywanie opłat za noclegi,
 • do 31 października 2019 r. – nadsyłanie manuskryptów artykułów pokonferencyjnych.

ADRESY KONTAKTOWE

Sekretariat Warsztatów

 • dr hab. inż. Jan Urban: tel. 12-370 3526, kom. 694 670 815, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Aleksandra Rycerz: tel. 12-370 3526, kom. 886 019 035, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

Kontaktowy adres e-mailowy Warsztatów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Warsztatów: 7warsztaty2019.ujk.edu.pl/

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

 • Opłata konferencyjna 190 PLN
 • Wyżywienie
  - Śniadanie 15 PLN
  - Suchy prowiant 12 PLN
  - Obiad (obiadokolacja) 28 PLN
  - Kolacja grillowa 45 PLN
 • Noclegi (opłaty brutto)
  - Pokój 1-osobowy, standard profesorski 86,49 PLN/noc
  - Pokój 2-osobowy, standard profesorski 48,60 PLN/noc/osoba
  - Pokój 1-osobowy, standard studencki 75,60 PLN/noc
  - Pokój 2-osobowy, standard studencki 43,20 PLN/noc/osoba
  Liczba pokojów o standardzie profesorskim jest ograniczona

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach referatowych i terenowych (wraz z przejazdami i biletami wstępu) oraz materiały drukowane Warsztatów. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej; uczestnicy są proszeni o ubezpieczenie się indywidualnie.

WPŁATY

Opłatę konferencyjną i koszty wyżywienia (w wysokości wynikającej z ilości zamówionych posiłków) należy wpłacić, zgodnie z powyższym terminarzem, do dnia 30 czerwca 2019 r. na konto bankowe Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 30 1130 1150 0012 1267 6720 0001
z dopiskiem „VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej”.

Opłaty za nocleg należy dokonać po przyjeździe do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w dniu rozpoczęcia Warsztatów.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

Środa 25.09.2019

Możliwość przyjazdu uczestników i noclegu 25/26.09.2019

Czwartek 26.09.2019

10:00-12:00 – rejestracja uczestników
12:00-14:00 – Przedsympozjalna ale najważniejsza sesja terenowa „Panorama rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich z wieży Zamku Chęcińskiego” oraz zwiedzanie Zamku.
14:00-15:00 – obiad
15:00-15:15 – Otwarcie Warsztatów
15:15-18:00 – Sesja referatowa „Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”
18:10-19:00 – Sesja posterowa: „Badania w zakresie geomorfologii strukturalnej w Polsce i na świecie”
19:10-22:00 – kolacja grillowa

Piątek 27.09.2019

7:30-8:30 śniadanie
8:30-18:00 – Sesja terenowa „Uwarunkowania strukturalne ewolucji rzeźby skałek północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz litologiczne i strukturalno-tektoniczne warunki rozwoju dolin rzecznych centralnej części trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich” – stanowiska: Piekiełko Szkuckie, Skałki Piekło pod Niekłaniem, Skałki pod Adamowem, Bieliny, Huta Podłysica, Kraiński Grzbiet, Ameliówka.
18:10-19:10 – obiadokolacja
19:10-19:40 – zwiedzanie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego

Sobota 28.09.2019

7:30-8:30 śniadanie
8:30-17:50 – Sesja terenowa „Uwarunkowania strukturalne oraz tektoniczne rzeźby Ponidzia oraz południowej i centralnej części trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich” – stanowiska: Wał Pińczowski, Gacki, Wola Zagojska, Skorocice, Chotel Czerwony, Jaskinia Zbójecka w Łagowie, Wał Małacentowski, Słopiec
18:00-19:00 - obiadokolacja

Niedziela 29.09.2019

8:00-9:00 śniadanie
9:00-12:00 – Wycieczka po zakończeniu Warsztatów (dla chętnych z własnym transportem) – atrakcje geologiczne Kielc (Kadzielnia z Podziemną Trasą Turystyczną i nowa ekspozycja w Centrum Edukacji Geologicznej na Wietrzni)

Czas prezentacji podczas sesji referatowej powinien nie być dłuższy niż 20 minut. Autorzy referatów proszeni są o przygotowanie prezentacji w formacie Microsoft Power Point lub PDF.

Maksymalna wielkość posterów to rozmiar A0 przy dłuższej osi pionowej, autorzy posterów proszeni będą o krótką ich prezentację.

Podczas sesji terenowych przewidziane są dojścia do stanowisk, w tym zejścia i podejścia na stokach, w związku z tym uczestnicy powinni mieć odpowiednią kondycję oraz właściwe, terenowe obuwie, jak również zabezpieczenie przed deszczem. Ponieważ zwiedzane będą jaskinie (niezbyt głębokie i łatwe do zwiedzania), warto mieć źródło światła, najlepiej czołówkę. Osoby, które będą chciały przejść środkowy odcinek Jaskini Skorocickiej powinny wziąć na zwiedzanie tego stanowiska wysokie buty gumowe (gumowce).

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych abstraktów (do 4000 znaków ze spacjami) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ewentualne czarno-białe ryciny (JPG) lub tabele (Word) wraz z tekstem powinny mieścić się w formacie dwustronicowym.

Tekst powinien być napisany w programie Word, czcionką Times New Roman 12 pkt.: tytuł czcionką pogrubioną w języku polskim i angielskim, tytuły ewentualnych podrozdziałów czcionką podkreśloną, nazwiska i dane autorów – kursywą. Autorzy powinni mieć podaną afiliację (nie jest konieczny dokładny adres pocztowy, jeśli podany zostanie adres e-mailowy).

W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury:

 • Kowalski (1984) – gdy autora wspomina się bezpośrednio w tekście,
 • (Kowalski i Nowak 1984) – gdy cytowanie jest całe w nawiasie,
 • (Kowalski i in. 2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów.

W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu zgodnie z poniższymi przykładami:

Artykuły w czasopismach:

 • Kowal J., Nowak A. 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.

Książki i wydawnictwa nieperiodyczne:

 • Janik W. (red.) 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 ss.

Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych:

 • Kowal J., Nowak A., Janik W. 2008. Fauna jaskini. W: Janik J. (red.) Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, ss. 35-41.

Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc

loga warsztaty geomorfologia