Warsztat geoturystyczny w Muzeum Regionalnym Lubaniu

Pobierz jako plik iCal
obejrzano : 93
23.09.2019, 11:45 - 17:00
LOKALIZACJA 
Muzeum Regionalne w Lubaniu, 59-800 Lubań, Rynek-Ratusz
PARTNERZY PROJEKTU:
Geopark Ralsko o.p.s.
Technickáuniverzita v Liberci
Česká geologická služba a MAS ChrudimskoPartneři
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie
ORGANIZATORZY 
Muzeum Regionalne w Lubaniu

Zapraszamy na warsztat geoturystyczny w ramach projektu GECON, który odbędzie się 23 września 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Lubaniu.

Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Celem sieci nadgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału współpracy i podniesienie poziomu współpracy skutkujące większą efektywnością usług publicznych w Polsce i w Czechach.

PROGRAM WARSZTATÓW

warsztat geoturystyczny1

GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji
NR PROJEKTU: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087
CZAS REALIZACJI: 1.03.2018-28.02.2021

gecon logo

loga