Sesja pt. "Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo"

Pobierz jako plik iCal
10.10.2019, 12:45 - 14:45
LOKALIZACJA 
Pawilon VII Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, ul. Głogowska 14, Międzynarodowe Targi POL-ECO SYSTEM
ORGANIZATORZY 
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Bez czystego środowiska nie będzie zdrowej żywności, dlatego w interesie nas wszystkich, zarówno konsumentów jak i producentów żywności jest dbałość o środowisko i korzystanie z niego w sposób zapewniający długoterminową efektywną ochronę. Tak powinno być! A jak jest? Czy wody podziemne i powierzchniowe są zanieczyszczone związkami azotu pochodzenia rolniczego oraz środkami ochrony roślin?

Tematyka sesji obejmuje problematykę jakości wód podziemnych i powierzchniowych w kontekście rolnictwa i zapewnienia zdrowej żywności.

Porozmawiamy o stosowaniu zasad dobrej praktyki rolniczej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu oraz środkami ochrony roślin.

Podsumujemy badania w zakresie oznaczeń stężeń azotanów w wodach na terenach użytkowanych rolniczo, prowadzone na obszarze kraju w latach 2014-2016 w ramach projektu WATERPROTECT.

Powiemy, jak można obniżyć ładunki zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, wpływające do Bałtyku poprzez wody podziemne i powierzchniowe, pokażemy konkretne przykłady oceny wpływu rolnictwa na środowisko wodne (Zintegrowany Serwis Informacyjno-Predykcyjny WaterPuck), omówimy też kwestię pestycydów w wodach powierzchniowych i podziemnych.

Podczas panelu zaproszeni eksperci będą dyskutować o BARIERACH I ZACHĘTACH DLA EFEKTYWNEJ OCHRONY WÓD NA TERENACH UŻYTKOWANYCH ROLNICZO.

PROGRAM SESJI

  • Jaka jest sytuacja obecnie? Podsumowanie badań w zakresie oznaczeń stężeń azotanów w wodach na terenach użytkowanych rolniczo w latach 2004-2016 na obszarze kraju (dr inż. Anna Kuczyńska, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB)

JAK MOŻNA ROZWIĄZAĆ PROBLEM? PREZENTACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH

  • Soils2Sea: Redukcja ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego wpływających do Bałtyku poprzez wody podziemne i powierzchniowe (dr inż. Anna Żurek, Akademia Górniczo-Hutnicza)

  • WaterProtect: Zarządzanie zlewnią użytkowaną rolniczo w celu ochrony jakości wód (mgr Marzena Nowakowska, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB)

  • AquaNES: Pestycydy w wodach powierzchniowych i podziemnych (dr hab. Krzysztof Dragon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

  • WaterPuck: Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis Informacyjno-Predykcyjny WaterPuck (mgr inż. Dominika Kalinowska, Politechnika Gdańska)

PANEL DYSKUSYJNY: BARIERY I ZACHĘTY DLA EFEKTYWNEJ OCHRONY WÓD NA TERENACH UŻYTKOWANYCH ROLNICZO

MODERATOR: dr Małgorzata Woźnicka (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)

  • Magdalena Świątkowska – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  • Magdalena Stachowiak – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  • Anna Jagodzik – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; Delegatura w Lesznie

  • Grażyna Husak-Górna – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  • Małgorzata Warchił – Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Zapraszamy!