Forum państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

Pobierz jako plik iCal
14.11.2019, 10:00 - 15:00
LOKALIZACJA 
Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, ul. Kościerska 5, Gdańsk
ORGANIZATORZY 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

UWAGA! REJESTRACJA NA WYDARZENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Forum państwowej służby geologicznej oraz Forum państwowej służby hydrogeologicznej odbędą się w dniu 14 listopada 2019 r. w Gdańsku. W ten sposób chcemy zapoczątkować nowy cykl spotkań, podczas których zaprezentujemy wyniki prac prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) pełniący funkcję obu służb.

W ramach wykonywania zadań państwowej służby geologicznej (psg) oraz państwowej służby hydrogeologicznej (psh) zbieramy i opracowujemy dane, które w zdecydowanej większości są dostępne publicznie. Dane te mogą, a nawet powinny być wykorzystywane przez organy administracji państwowej, sztaby antykryzysowe, firmy państwowe i prywatne prowadzące działalność m.in. w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, zagospodarowania przestrzennego, a także wyższe uczelnie oraz instytucje naukowo-badawcze. Wspomaganie działalności tych podmiotów rzetelną informacją geologiczną jest powinnością i misją naszego Instytutu.

Do zadań służby geologicznej należą m.in. rozpoznanie budowy geologicznej kraju i zasobów surowców mineralnych, monitorowanie stanu środowiska i ostrzeganie o zagrożeniach naturalnych, a także prowadzenie geologicznych baz danych. Zadania prowadzone w ramach służby hydrogeologicznej są ukierunkowane na rozpoznanie i monitorowanie wód podziemnych, które stanowią źródło wody pitnej dla większości społeczeństwa.

Zależy nam, by Forum służb stało się okazją nie tylko do prezentacji naszych działań i rezultatów badań, ale także do wymiany doświadczeń oraz do nawiązania porozumienia i współpracy między PIG-PIB a podmiotami zainteresowanymi danymi wytwarzanymi i gromadzonymi przez Instytut.

Pierwsze spotkania odbędą się w siedzibie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku (ul. Kościerska 5). Podczas Forum zaprezentujemy wyniki badań geologicznych prowadzonych w obrębie polskich obszarów morskich i strefy brzegowej Bałtyku, które są domeną gdańskiego oddziału PIG-PIB. Szeroko przedstawimy również zagadnienia praktyczne wynikające z prowadzenia badań geologicznych i hydrogeologicznych w regionie pomorskim.

Po wystąpieniach prelegentów planowana jest dyskusja.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Wszelkich informacji udziela Sekcja ds. Komunikacji i Promocji, tel. 22 45 92 174; 691 702 049.

  pdf PROGRAM FORUM PSG PSH (592 KB)