EDYCJA XXII
 

baner ok

Uwaga!!! Rusza XXI edycja konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. W tym roku zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do obserwacji zmian, które zarówno w przeszłości geologicznej, jak i obecnie zachodzą na naszej planecie. Hasło tegorocznej edycji brzmi:

 

(R)ewolucje Ziemi!

        

Historia Ziemi spisana jest trwale w skałach i skamieniałościach. To one są wiarygodnym źródłem informacji na temat wydarzeń, które rozegrały się w odległej, liczącej nawet miliardy lat przeszłości.
I choć planeta nasza ma już dawno za sobą gwałtowne zmiany zachodzące podczas formowania się pierwotnej skorupy ziemskiej, daleko jej jeszcze do pełnej stabilności. Tak... Wraz z upływem czasu burzliwe, rewolucyjne wręcz wypadki i incydenty następują nieco rzadziej, ale... Ciągle za to trwają powolne przekształcenia Ziemi, których siłą napędową jest bez wątpienia tektonika płyt, erozja i przede wszystkim EWOLUCJA!

            Drogi uczestniku konkursu. Tym razem zadanie jest wyjątkowe. Postaraj się w swojej pracy plastycznej uchwycić wybrany przez Ciebie moment, epizod lub bohatera (bohaterów) zdarzeń, które wpłynęły w istotny sposób na oblicze i mieszkańców pradawnej Ziemi. Pojawienie się życia w morzu, inwazja na ląd (rośliny i zwierzęta), era panowania majestatycznych dinozaurów, podbój przestworzy, pierwsi ludzie i w końcu włochate cielska zwierząt ostatniej epoki lodowcowej – to tylko przykładowe efekty rewolucyjnych i/lub ewolucyjnych modyfikacji różnorodnych form życia na naszej planecie. Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace. Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!

Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!

 

WYNIKI FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO

Konkurs plastyczny

I miejsce

Ernest Opozda, Puliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach, opiekun: Renata Piwowarczyk

 

II miejsce

Oliwia Kamińska, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku, opiekun: Agnieszka Baranowska

 

III miejsce

Dominika Sekreta, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przeworsku opiekunowie: Elżbieta Wielobób i Włodzimierz Gazwa

 

IV miejsce

Adam Grubicki, Szkoła Podstawowa nr 5 im. J.H. Derdowskiego w Chojnicach, opiekun: Gabriela Słomińska 

 

V miejsce

Agata Dramontt,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie, opiekun: Marta Zimny 

 

VI miejsce

Aleksandra Wierzbińska, Szkoła Podstawowa nr 21 w Bytomiu, opiekun: Anna Rączka 

 

VII miejsce

Mateusz Zdziennicki, Piotr Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie, opiekun: Lidia Owczarek 

 

Konkurs wiedzy - poziom szkół podstawowych

I miejsce

Aleksandra Cisek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu, opiekun: Joanna Gawor 

 

II miejsce

Marceli Adasiak, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, opiekun: Jolanta Gapińska 

 

III miejsce

Hanna Jungiewicz, Szkoła Podstawowa im. Gen. M. Langiewicza w Goszczy, opiekun: Kamil Bułas 

 

IV miejsce

Celina Glińska, Polsko - Francuska Szkoła Podstawowa "La Fontaine" w Warszawie, opiekun: Renata Koźlicka-Glińska 

 

V miejsce

Gabriela Bury, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach, opiekun: Beata Szeliga 

Franek Majchrzak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie, opiekun: Paulina Łączna 

 

VI miejsce

Mikołaj Łuczyński, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej, opiekun: Wioletta Flejterska 

 

Konkurs wiedzy - poziom szkół ponadpodstawowych

I miejsce

Anna Salwowska, II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. Adam Mickiewicza w Słupsku, opieka: Dariusz Bownik 

 

II miejsce

Marcel Mendocha, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, opieka: Agata Dąbrowa 

 

III miejsce

Karolina Anna Sammel, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie, opieka: Katarzyna Roszak 

 

IV miejsce

Wiktoria Malinowska, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, opieka: Przemysław Cieślak

Patryk Wilk, III Liceum Ogólnokształcące w Tychach, opieka: Iwona Mendzla 

 

V miejsce

Anna Art, Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy, opieka: Joanna Zielińska 

 

VI miejsce

Izabela Pracownik, II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, opieka: Eliza Wojtasik 

 

 

 

 

Informacje ogólne o konkursie

Konkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe przedstawione na umieszczonej poniżej mapie.

Odbywa się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
 • konkurs wiedzy geologicznej:
  •     dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
  •     dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

 

UWAGA

Informujemy, że w związku ze stanem epidemii, zmianie ulega sposób przeprowadzenia XXI edycji konkursu „Nasza Ziemia, środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Zmiany te dotyczą następujących elementów:

 • Zostaje wydłużony termin nadsyłania prac konkursowych do 30 kwietnia 2020;
 • Zostaje dopuszczone nadsyłanie prac drogą e-mail;
 • Nie odbędzie się etap konkursu związany z pisaniem testów półfinałowych w siedzibach PIG-PIB;
 • Zarówno etap półfinałowy i finałowy zostanie przeprowadzony poprzez ocenę nadesłanych prac plastycznych i pisemnych;
 • Zostają odwołane uroczystości wręczenia nagród; nagrody zostaną przesłane do laureatów pocztą;

 

Szczegółowy przebieg konkursu przedstawiamy poniżej:

CZĘŚĆ PLASTYCZNA KONKURSU

Część plastyczna konkursu przebiegać będzie zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami z drobnymi zmianami podkreślonymi w poniższej informacji: uczestnicy przesyłają prace plastyczne (lub ich skany) do właściwych siedzib organizatora do dnia 30 kwietnia 2020 r., gdzie jury regionalne wyłoni laureatów półfinałów (etap regionalny).

Następnie, zwycięskie prace półfinałowe (I miejsca) z każdego z siedmiu regionów będą oceniane przez jury finałowe, w wyniku czego wyłonieni zostaną laureaci etapu ogólnopolskiego części plastycznej konkursu. Nie odbędą się uroczystości wręczenia nagród. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

 

Przebieg półfinałów – etap regionalny:

 • Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2020
 • Prace pisemne i plastyczne można przesyłać pocztą tradycyjna lub w postaci skanów wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym pod adres podany na konkursowej stronie www właściwego regionu
 • Wyniki etapu półfinałowego konkursu: 2 czerwca 2020
 • Wyniki półfinałów zostaną opublikowane na stronach www poszczególnych regionów konkursowych.
 • Nagrody półfinałowe zostaną wysłane pocztą w czerwcu 2020 r.

UWAGA:

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na podstawie nadesłanych prac plastycznych
 • Nagrody wysyłane będą na adres szkoły. W przypadku przesłania pracy przez ucznia z pominięciem szkoły – na adres podany jako adres zamieszkania uczestnika konkursu.
 • Do nagród zostanie dołączony formularz oświadczenia o otrzymaniu nagrody. Bardzo prosimy o wypełnienie go i szybkie odesłanie do właściwego organizatora półfinału w załączonej kopercie ze znaczkiem.

 

Przebieg finałów – etap ogólnopolski:

 • Wyniki etapu finałowego konkursu: 15 czerwca 2020
 • Wyniki finałów zostaną opublikowane na głównej stronie konkursowej konkurs.pgi.gov.pl
 • Nagrody finałowe: zostaną wysłane pocztą w czerwcu 2020

UWAGA:

 • Rozstrzygnięcie finałów konkursu odbędzie się na podstawie oceny zwycięskich prac plastycznych nadesłanych do etapu półfinałowego w regionach.
 • Nagrody wysyłane będą na adres szkoły. W przypadku przesłania pracy przez ucznia z pominięciem szkoły – na adres podany jako adres zamieszkania uczestnika konkursu.
 • Do nagród zostanie dołączony formularz oświadczenia o otrzymaniu nagrody. Bardzo prosimy o wypełnienie go i szybkie odesłanie do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w załączonej kopercie ze znaczkiem.

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA KONKURSU

Część teoretyczna konkursu przebiegać będzie z istotnymi zmianami w stosunku do wcześniej przyjętych zasad, podkreślonymi w poniższej informacji: uczestnicy przesyłają prace teoretyczne (lub ich skany) do właściwych siedzib organizatora do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Na podstawie oceny tych prac przez jury, z pominięciem etapu testu półfinałowego, wyłonieni zostaną laureaci półfinałowi (etap regionalny). Zwycięskie prace półfinałowe (I miejsca) z każdego z siedmiu regionów będą oceniane także przez jury finałowe w wyniku czego, z pominięciem turniejów wiedzy geologicznej, wyłonieni zostaną laureaci etapu ogólnopolskiego części teoretycznej konkursu. Nie odbędą się uroczystości wręczenia nagród. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

 

Przebieg półfinałów – etap regionalny:

 • Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2020
 • Prace pisemne można przesyłać w postaci skanów wraz z  podpisanym formularzem zgłoszeniowym, pod adres podany na konkursowej stronie www właściwego regionu
 • Wyniki etapu półfinałowego konkursu: 2 czerwca 2020
 • Wyniki półfinałów zostaną opublikowane na stronach www poszczególnych regionów konkursowych.
 • Nagrody półfinałowe: zostaną wysłane pocztą w czerwcu 2020 r.

UWAGA:

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się wyłącznie na podstawie nadesłanych prac pisemnych – bez testów półfinałowych;
 • Nagrody wysyłane będą na adres szkoły. W przypadku przesłania pracy przez ucznia z pominięciem szkoły – na adres podany jako adres zamieszkania uczestnika konkursu.
 • Do nagród zostanie dołączony formularz oświadczenia o otrzymaniu nagrody. Bardzo prosimy o wypełnienie go i szybkie odesłanie do właściwego organizatora półfinału w załączonej kopercie ze znaczkiem.

 

Przebieg finałów – etap ogólnopolski:

 • Wyniki etapu finałowego konkursu: 15 czerwca 2020
 • Wyniki finałów umieszczone zostaną na głównej stronie konkursowej konkurs.pgi.gov.pl
 • Nagrody finałowe rozesłane zostaną w czerwcu 2020

UWAGA:

 • Rozstrzygnięcie finałów konkursu odbędzie się wyłącznie na podstawie porównania zwycięskich prac pisemnych nadesłanych na etap półfinałowy - bez turniejów wiedzy
 • Nagrody wysyłane będą na adres szkoły. W przypadku przesłania pracy przez ucznia z pominięciem szkoły – na adres podany jako adres zamieszkania uczestnika konkursu.
 • Do nagród zostanie dołączony formularz oświadczenia o otrzymaniu nagrody. Bardzo prosimy o wypełnienie go i szybkie odesłanie do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w załączonej kopercie ze znaczkiem.

 

Skany prac wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adresy e-mail koordynatorów regionalnych:

woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie:  Anna Hrynowiecka - tel.: 58 / 554 29 09 w. 309; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. zachodniopomorskie i lubuskie:  Agnieszka Strzelecka - tel.: 91 / 432 34 38; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. dolnośląskie i wielkopolskie:  Danuta Kamecka - tel.: 71 / 337 20 91 w. 139; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. śląskie i opolskie:  Paweł Woźniak - tel.: 32 296 48 37; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. małopolskie i podkarpackie:  Małgorzata Garecka - tel.: 12 / 290 13 47; 882 507 588;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. łódzkie i świętokrzyskie: Anna Mader - tel.: 41 / 361 25 37  w. 206e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. podlaskie, lubelskie i mazowieckie:  Maria Andruszkiewicz-Gorzelak tel.: 22 4592 182; Monika Krzeczyńska tel.: 22 4592 309; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Dodatkowych informacji udzielają

koordynatorzy regionalni - patrz podstrony regionalne

w sprawach dotyczących finału ogólnopolskiego:

Maria Andruszkiewicz-Gorzelak tel.: 22 4592 182; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Krzeczyńska tel.: 22 4592 309; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

contentmap_module

 

Przydatne załączniki

 
Download this file (regulamin_2020.pdf)Regulamin konkursu[0]226 kB10.02.2020

 

Patroni, partnerzy i sponsorzy konkursu

 

nfosgw

 

 

Konkurs "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" organizowany jest w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz finansowany jest ze środków NFOŚiGW. 

 

 

ptg logo Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego

plastycy       Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków

uj         Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

patronat honorowy kolor 2 mPatronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecina

 

wfoigwWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

 esri  firma Esri Polska Sp. z o.o.

 

 logo lubelski kurator owiatyLubelski Kurator Oświaty

lubuskiLubuski Kurator Oświaty

 

kuratorium logo jpeg2 Małopolski Kurator Oświaty

 

logopokoPodkarpacki Kurator Oświaty

 logo pko     Podlaski Kurator Oświaty

kuratorium owiaty2 Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

kuratorium dsKuratorium Oświaty we Wrocławiu

logoInstytut Botaniki PAN w Krakowie

kampinoski okragle podstawowe rgbKampinoski Park Narodowy

  park narodowy ujcie warty Park Narodowy "Ujście Warty"

bpn logo podstawowe kolor rgbBiałowieski Park Narodowy

rpn okragle podstawowe rgbRoztoczański Park Narodowy

magurskiMagurski Park Narodowy

   logo ppn nowe 2016 Pieniński Park Narodowy

  drawienskiDrawieński Park Narodowy

  woliskiWoliński Park Narodowy

 zpkwm3 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

 

zpk Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

 

zpkwz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

 

lp 

ob ujOgród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

ppsiarMuzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu

petrogeoPetroGeo - Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych

.