Konkurs wiedzy 2023

Strona główna     Konkurs plastyczny     Konkurs wiedzy     Kontakt     Regulamin     Formularz zgłoszeniowy 


 

 Banner z logiem konkursu

KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

 

I etap konkursu - wstępny

I etap polega na samodzielnym przygotowaniu przez uczestnika konkursu pracy pisemnej zgodnie z wybranym tematem i z wymogami formalnymi, ogłoszonymi w Komunikacie o części teoretycznej konkursu.

Na podstawie nadesłanych prac Komisje Konkursowe w każdym regionie wyłaniają sześciu uczestników w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej), którzy awansują do II etapu - półfinałowego.

Praca musi być wykonana pod okiem opiekuna merytorycznego, którego zadaniem jest sprawowanie opieki nad przygotowywaną pracą pisemną w zakresie zgodności z tematem, prawidłowości merytorycznej i formalnej oraz samodzielności wykonania pracy przez uczestnika. W kolejnych etapach konkursu, zadaniem opiekuna merytorycznego jest służenie pomocą przy przygotowaniu ucznia do testów i turniejów wiedzy geologicznej. Opiekunem pracy może być nauczyciel, edukator, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba dorosła, która podejmie się w/w zadania. 

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

  • Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online, do którego należy dołączyć pracę pisemną w postaci pliku PDF (max. 4 MB) – pliki w innych formatach nie będą przyjmowane;
  • Plik PDF musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły;
  • Rozmiar pracy - nie więcej niż 4 strony A4 tekstu, nie licząc ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) - max. 14 000 znaków ze spacjami;
  • Ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub na końcu tekstu;
  • Praca musi być zgodna z zadanym tematem, prawidłowa merytorycznie;
  • Praca musi być wykonana samodzielnie, nie może zawierać fragmentów np. z publikacji, książek bez wskazania źródła (bez cytowania);
  • Niezależnie od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora (w górnym lewym rogu strony tytułowej należy zamieścić dane autora);

Na podstawie nadesłanych prac Komisje Konkursowe w każdym regionie wyłaniają sześciu autorów najlepszych prac teoretycznych w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej), którzy przechodzą do II etapu - półfinałowego.

 

II etap konkursu - półfinał

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursu - półfinałowego, wezmą udział w testach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Na podstawie wyników testu wyłonieni zostaną laureaci I, II, III miejsca oraz wyróżnień. Zdobywcy I miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej) w każdym regionie przechodzą do finału ogólnopolskiego.

 

III etap konkursu - finał ogólnopolski

Uczniowie zakwalifikowani do III etapu konkursu - finałowego, wezmą udział w turniejach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Finaliści będą odpowiadać na pytania zadawane przez prowadzącego turniej, zdobywając punkty. Na podstawie liczby uzyskanych punktów przyznane zostaną miejsca od I do VII.

 

pdfPrzykładowy test półfinałowy - poziom podstawowy3.82 MB

pdfPrzykładowy test półfinałowy - poziom ponadpodstawowy1.99 MB

 

Poniżej znajdują się komunikaty do konkursu wiedzy dla poszczególnych regionów. Zawierają one wszystkie niezbędne informacje, w tym także tematy prac pisemnych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami dla Państwa województw. 

 
 
Muzeum Geologiczne w Warszawie
(mazowieckie, podlaskie, lubelskie)
 
 
Oddział Górnośląski PIG-PIB w Sosnowcu
(śląskie, opolskie)
 

  

Oddział Dolnośląski PIG-PIB we Wrocławiu
(wielkopolskie, dolnośląskie)
 

   

Oddział Świętokrzyski PIG-PIB w Kielcach
(świętokrzyskie, łódzkie)
 

 

Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku
(pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

  pdfKomunikat teoretyczny568.46 KB

 
Oddział Pomorski PIG-PIB w Szczecinie
(zachodniopomorskie, lubuskie)
 
 
Oddział Karpacki PIG-PIB w Krakowie
(małopolskie, podkarpackie)