Newsletter Państwowej Służby Geologicznej Nr 1/2020 (14 kwietnia 2020 r.)