Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 11/2021

Drodzy Czytelnicy,

Z okazji nadchodzącej Barbórki składamy serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jednym z zakończonych zadań Państwowej Służby Geologicznej było opracowanie metodyki oceny opłacalności eksploatacji wód termalnych na Niżu Polskim i wskazanie lokalizacji, w których budowa ciepłowni geotermalnych wraz z wykorzystaniem kaskadowym będzie przynosiła najlepsze efekty finansowe. Efektem projektu było opracowanie 11 dokumentacji pt. „Wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód termalnych”.

Zapraszamy w pasjonującą podróż po podziemnych korytarzach i komorach nieczynnej kopalni soli kamiennej w Bochni. Bogato ilustrowany artykuł opowiada o niezwykłych formach, jakie może przybierać sól kamienna, a także o historii kopalni tego surowca.

Wyzwaniem, przed którym obecnie stoimy jest gospodarka niskoemisyjna. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na „metale przyszłości”, stosowane w wielu nowoczesnych technologiach. Jednym z najbardziej pożądanych jest lit. Gdzie go szukać? Piszemy o tym w artykule "Lit. Metale zielonej rewolucji".

Życzymy przyjemnej lektury!

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Sól kamienna, jakiej nie znamy. Z wizytą w Kopalni Soli "Bochnia"

Lit. Metale zielonej rewolucji

Optymalne lokalizacje dla rozwoju geotermii na Niżu Polskim

 

 GEO-QUIZ BARBÓRKOWY

Zapraszamy do sprawdzenia wiedzy w barbórkowym quizie o surowcach mineralnych, górnictwie i zwyczajach górniczych.

Rozpocznij quiz >>

 

3 grudnia 2021 r.