Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 13/2021

Szanowni Państwo,

Zapraszam na III Ogólnopolską Konferencję Osuwiskową „O!suwisko”, organizowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, która odbędzie się w dniach 18-21 października 2022 r. w rejonie Rzeszowa.

Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Państwa szeroki wybór zagadnień związanych z ruchami masowymi ziemi. Podczas konferencji zajmiemy się przede wszystkim tematami, które pojawiły się w aspekcie niedawnej nowelizacji prawa (Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. 2020 poz. 2270). Dotyczą one rejestracji osuwisk, nowoczesnych metod ich obserwacji, szacowania ryzyka osuwiskowego oraz stabilizacji osuwisk.

Liczymy na spotkanie szerokiego grona specjalistów - zarówno w dziedzinie administracji publicznej, jak i reprezentujących środowiska naukowe oraz przedsiębiorców zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem zabezpieczeń jak również stabilizacją osuwisk.

Zapraszam do licznego udziału. Gwarantujemy interesującą i merytoryczną dyskusję, wiele prezentacji oraz możliwość uczestnictwa w sesjach terenowych, będących okazją do ugruntowania zdobytej wiedzy.

Szacunkowy koszt konferencji wynosi 700 zł (bez kosztów noclegów).

Szczegółowe informacje na temat Konferencji przekażemy na początku 2022 r.

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat

16 grudnia 2021 r.