Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 1/2022

Drogi Czytelniku,

Opublikowaliśmy pierwszy tom Atlasu geologicznego wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce. Znaleźć w nim można szczegółowe informacje o 31 złożach z rejonów: zachodniego i wielkopolskiego. Obecnie realizujemy prace nad kolejnym tomem Atlasu, w którym zostaną przedstawione złoża rejonów północno-zachodniego i konińskiego.

Transformacja energetyczna stawia przed Polską trudne wyzwania, dając jednocześnie impuls do postępu technologicznego w wielu dziedzinach gospodarki, również w górnictwie. Pełna i rzetelna informacja o złożach węgla brunatnego w Polsce oraz dążenie do bardziej przyjaznego dla środowiska wydobycia i wykorzystania tego surowca są niezbędnymi elementami polityki energetycznej państwa.

Od sierpnia 2021 r. nasi eksperci przygotowują dla gmin bezpłatne opinie o występowaniu i możliwości zagospodarowania wód termalnych. Obecnie wydaliśmy już blisko 80 takich opinii. To efekt inicjatywy podjętej wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Blisko 40% zgłaszających się do nas samorządów otrzymało informacje o potencjale geotermalnym, którego wielkość pozwala na planowanie budowy ciepłowni geotermalnej na terenie gminy. Potencjał średni, wysoki i bardzo wysoki stwierdzono w 29 gminach, rekomendując dla nich wykonanie kolejnych kroków inwestycyjnych. Dla części lokalizacji, w których nie było możliwe dokonanie oceny potencjału, zalecamy przeprowadzenie dalszych badań, co daje nadzieję na ewentualne wykorzystanie wód termalnych w przyszłości.

Akcja przygotowywania bezpłatnych opinii nadal trwa. Zapraszamy do kontaktu jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowane wykorzystaniem potencjału geotermalnego.

Życzymy przyjemnej lektury!

CZYTAJ WIĘCEJ

ATLAS GEOLOGICZNY WYBRANYCH ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE TOM.1 REJON ZACHODNI I REJON WIELKOPOLSKI

 

 EKSPERT ODPOWIADA

Jakie są kroki organu administracji geologicznej w odniesieniu do uchylonego art. 41 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego?

Odpowiedź eksperta >>

 

 PRZEGLĄD GEOLOGICZNY

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Przeglądu Geologicznego". Poruszamy w nim m. in. tematykę z zakresu prawa i administracji geologicznej dotyczącą wydobywania kopalin bez wymaganych koncesji. Prezentujemy walory geoturystyczne kamieniołomu "Zygmuntówka" oraz uwarunkowania występowania złóż bursztynu na Lubelszczyźnie.

Czytaj bezpłatnie online >>

17 lutego 2022 r.