Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 2/2022

Drodzy Czytelnicy,

Co roku, 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Tegorocznym motywem obchodów są wody podziemne, a hasło brzmi „Wody podziemne – uczynić widzialnym niewidoczne”. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa artykuł o wodach podziemnych, ich występowaniu i zasobach dyspozycyjnych.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w krótkim quizie o wodzie.

Już nie Wybrzeże Bałtyku i delta Wisły, a Lubelszczyzna jest obszarem najbardziej perspektywicznym dla pozyskiwania bursztynu w Polsce. To wnioski z „Bilansu zasobów perspektywicznych kopalin w Polsce według stanu na dzień 31.12.2018 r.”, wykonanego przez specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Jak doszło do powstania złóż bursztynu i czym się charakteryzują – piszemy w artykule „Lubelski Bursztyn".

Niedługo rozpocznie się rejestracja udziału w 3. Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej „O!suwisko”. Wydarzenie to jest organizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i odbędzie się w dniach 18-21 października 2022 r. w Kielnarowej k/Rzeszowa. O rozpoczęciu rejestracji poinformujemy w oddzielnym Newsletterze. Komunikat >>

EKSPERT ODPOWIADA

W nawiązaniu do art. 110a Prawa Ochrony Środowiska, jakie działania powinien podjąć Starosta w przypadku, gdy dla danego powiatu nie są opracowane mapy osuwisk i terenów zagrożonych? Jak uzasadnić merytorycznie, jak również pod względem finansowym, zlecenie realizacji terenowych kart geologicznych? Odpowiedź eksperta >>

 PRZEGLĄD GEOLOGICZNY

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Przeglądu Geologicznego" poświęconemu niemal w całości, zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB , XXVI Konferencji Naukowej "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze". Opracowany na podstawie wygłoszonych referatów blok sześciu artykułów stanowi doskonałe podsumowanie tego wydarzenia. Czytaj bezpłatnie online >>

Życzymy przyjemnej lektury!

 

23 marca 2022 r.