Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 4/2022

Drodzy Czytelnicy,

Wielkanoc, to czas nadziei i odrodzenia. Życzymy Państwu dużo zdrowia, spokojnych i radosnych Świąt.

Prace ziemne prowadzone podczas tzw. inwestycji liniowych umożliwiają w dużej mierze rozpoznanie budowy geologicznej Polski. W ciągu ostatnich 10 lat Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, współpracując z wiodącymi w kraju firmami budowlanymi, udokumentował około 1000 kilometrów powstałych podczas prac ziemnych odsłonięć. O roli badań geologicznych prowadzonych wzdłuż inwestycji liniowych w odtwarzaniu historii geologicznej kraju piszemy w artykule GEOLOGIA JAK NA DŁONI. INWESTYCJE LINIOWE SZANSĄ NA LEPSZE POZNANIE BUDOWY GEOLOGICZNEJ POLSKI.

Realizując zadania państwowej służby geologicznej Państwowy Instytut Geologiczny – PIB wykorzystuje drony podczas kartowania geologicznego, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, monitorowania ruchów masowych na osuwiskach i w strefie brzegowej Bałtyku. Jak drony sprawdzają się w geologii przeczytacie w artykule DRONY W BADANIACH GEOLOGICZNYCH. DOKUMENTOWANIE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE.

Na początku roku geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB wzięli udział w wyprawie antarktycznej. Głównym celem ekspedycji była analiza glacjalna, zmierzająca do określeniu wieku eratyków z osadów dawnych zlodowaceń. O wyprawie i prowadzonych podczas niej badaniach dowiecie się z relacji ANTARKTYCZNA WYPRAWA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – PIB.

Życzymy miłej lektury!

 

14 kwietnia 2022 r.