Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 6/2022

Drodzy Czytelnicy,

Nowy "Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2021 r." jest już dostępny online. Zawarliśmy w nim dane dotyczące 14 644 krajowych, udokumentowanych złóż kopalin - m.in. o ich zasobach, stanie zagospodarowania i wielkości wydobycia. Informacje przedstawiliśmy w podziale na poszczególne typy kopalin, a następnie w podziale administracyjnym lub regionalnym. "Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce" ma podstawowe znaczenie dla określenia celów i sposobów realizacji polityki surowcowej państwa. Ukazuje się od blisko 70 lat, a Państwowy Instytut Geologiczny jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1988 roku.

Podstawowe informacje o krajowych zasobach złóż kopalin przedstawiliśmy także w publikacji „Mineral Resources of Poland”, która bazuje na danych o złożach już rozpoznanych, dla których wykonano dokumentacje geologiczne. Opracowanie zawiera wyniki perspektyw złożowych według ostatniego wydania „Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski”. Informacje o udokumentowanych złożach kopalin, ich zasobach i wydobyciu są poprzedzone zagadnieniami dotyczącymi aspektów formalno-prawnych działalności górniczej.

Życzymy przyjemnej lektury!

 

7 lipca 2022 r.