Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 7/2022

Drodzy Czytelnicy,

Jest nam miło zakomunikować, że Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy przyjął nową strategię rozwoju do roku 2026 z perspektywą do roku 2030. Wskazaliśmy w nim trzy filary przyszłego rozwoju: Energię, Surowce i Środowisko.

„Strategia rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego do roku 2026 z perspektywą do roku 2030” wyznacza główne cele, wskazuje najważniejsze obszary badań i prac oraz kluczowe zadania w nawiązaniu do potrzeb społeczeństwa i gospodarki. Celem "Strategii..." jest również konsolidacja i integracja pracowników Instytutu.

O tym, jakie były przesłanki do opracowania tego dokumentu, jaki jest główny cel rozwoju PIG-PIB, które zadania są priorytetem, a także o zagrożeniach dla realizacji "Strategii..." rozmawialiśmy z dyrektorem Instytutu dr. inż. Mateuszem Damratem.

Życzymy przyjemnej lektury!

 

15 lipca 2022 r.