Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 11/2022

Drodzy Czytelnicy!

Już za kilka dni, 7 października 2022 r. (piątek), mija ostateczny termin zgłaszania udziału w 3. Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej „O!suwisko”. Wydarzenie to, organizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, odbędzie się w dniach 18-21 października 2022 r. w Kielnarowej k/Rzeszowa.

Program tegorocznej konferencji jest ciekawy i bogaty. Obejmuje 47 referatów, sesję posterową oraz wycieczkę terenową! W tym roku inaugurujemy sesję poświęconą innym niż ruchy masowe geozagrożeniom. Licząc na Państwa zainteresowanie szerokim spektrum zagrożeń geologicznych, z którymi często spotyka się administracja publiczna, pragniemy dać Państwu możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy, aby skutecznie ograniczać ryzyko i niwelować skutki geozagrożeń.

Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO” od wielu lat stanowi forum wymiany najnowszych doświadczeń oraz osiągnięć naukowych w zakresie rozpoznawania, obserwacji, dokumentowania i prognozowania zagrożeń osuwiskowych.

Gwarantujemy interesującą i merytoryczną dyskusję.

Szczegóły dotyczące Konferencji znajdują się w Komunikacie oraz na stronie Konferencji.

Pozostało niewiele czasu, rejestracja trwa jedynie do 7 października 2022 r. W celu rejestracji udziału w konferencji należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy na OSUWISKO do Kielnarowej!

 

3 października 2022 r.