Newsletter Państwowej Służby Geologicznej Nr 2/2023

Drodzy Czytelnicy,

Opublikowaliśmy drugi tom Atlasu geologicznego wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce. Znaleźć w nim można szczegółowe informacje o 24 złożach tego surowca z dwóch kolejnych rejonów brunatnowęglowych w Polsce — konińskiego i północno-zachodniego. Pierwszy tom Atlasu, który ukazał się na początku 2022 r. obejmował rejony — zachodni i wielkopolski.

W ramach zadań państwowej służby geologicznej PIG-PIB przystąpił na początku tego roku do realizacji nowego projektu, którego celem jest ocena możliwości zastosowania technologii magazynowania energii cieplnej w poziomach wodonośnych (ATES) w Polsce.

Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu rejestracji udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii. Wydarzenie to stanowiące kontynuację cyklu spotkań rozpoczętych w 2001 r. odbędzie się w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dinozaura w najbliższą niedzielę (26 lutego) zapraszamy do Muzeum Geologicznego PIG-PIB, które z tej okazji przygotowało szereg atrakcji. W programie m in. wykład popularnonaukowy Gerarda Gierlińskiego, liczne gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych miłośników geologii. Przed niedzielną wizytą w Muzeum zachęcamy do lektury naszego artykułu pt. Polska krainą dinozaurów.

Życzymy przyjemnej lektury i zachęcamy do udziału w naszych wydarzeniach!

CZYTAJ WIĘCEJ

ATLAS GEOLOGICZNY WYBRANYCH ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE TOM.2 REJON PÓŁNOCNO-ZACHODNI I REJON KONIŃSKI

ATLAS GEOLOGICZNY WYBRANYCH ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE TOM.1 REJON ZACHODNI I REJON WIELKOPOLSKI

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE W GEOLOGII

 PRZEGLĄD GEOLOGICZNY

Zapraszamy do lektury najnowszego Przeglądu Geologicznego. Aktualny numer (2023 - 01, tom 71) zawiera blok artykułów z XXVII Konferencji naukowej "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze", która odbyła się we wrześniu ubiegłego roku w Kielcach.

Czytaj bezpłatnie online >>