Newsletter Państwowej Służby Geologicznej Nr 4/2023

Drodzy Czytelnicy,

Jest nam miło zakomunikować, że 17 maja 2023 r. w Warszawie w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB odbędzie się konferencja pn. „Rola Polityki Surowcowej Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski”.

Wydarzenie to będzie okazją do przedstawienia dotychczasowego stanu realizacji, przyjętej przez Radę Ministrów 1 marca 2022 r. Polityki Surowcowej Państwa (PSP2050) – podstawowego dokumentu strategicznego określającego długofalowe działania niezbędne dla wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowego Polski.

Podczas konferencji, która będzie miała charakter paneli dyskusyjnych zostaną omówione tezy zawarte w PSP2050 oraz nakreślone główne zadania do wykonania w najbliższych latach. Dzięki hybrydowej formie wydarzenia wszyscy zainteresowani tematyką PSP2050 będą mieli dostęp do transmisji konferencji on-line.

Aby otrzymać do niej link, należy zgłosić swój udział za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy do udziału on-line w konferencji Rola Polityki Surowcowej Państwa >>

29 marca 2023 r. odbyło się 6. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) pt. „Geologia inżynierska. Praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych”. Zapraszamy do zapoznania się z naszą relacją z tego wydarzenia, w której znaleźć można wszystkie wygłoszone referaty, zapis transmisji całego Forum, jak i poszczególnych referatów.

 Zapraszamy do lektury najnowszego Przeglądu Geologicznego. Aktualny numer (2023 - 02, tom 71) zawiera stałe rubryki, takie jak Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego czy Wydarzenia, a także artykuły naukowe i informacyjne z zakresu geochemii, paleontologii, hydrogeologii, metodyki badań oraz historii geologii.

Czytaj bezpłatnie online >>