Newsletter Państwowej Służby Geologicznej Nr 5/2023

Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do udziału on-line w Forum "Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. Racjonalna gospodarka zasobami wód i energią geotermalną", które odbędzie się 16 maja 2023 r. w godzinach 10:00 - 15:30. Organizatorem wydarzenia jest Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

Podczas Forum, które będzie miało charakter paneli dyskusyjnych zostaną omówione perspektywy rozwoju sektora geotermalnego w Polsce, przedsięwzięcia i wyzwania związane z ciepłownictwem geotermalnym. Zaprezentujemy także główne założenia nowego projektu pn. Bilans i zagospodarowanie zasobów złóż wód oraz energii geotermalnej w Polsce, nad którym PIG-PIB w ramach zadań służby geologicznej rozpoczął prace pod koniec 2022 r.

Forum będzie również okazją do dyskusji na temat udziału energii pozyskiwanej z wód termalnych w ogólnym bilansie energetycznym w odniesieniu do założeń wskazanych w rządowych dokumentach, takich jak Polityka Energetyczna Polski oraz Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce do 2040 r. (Mapa drogowa rozwoju geotermii w Polsce).

Dzięki hybrydowej formie Forum wszyscy zainteresowani jego tematyką będą mieli bezpłatny dostęp do transmisji on-line. Aby otrzymać do niej link, należy zgłosić swój udział za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu on-line!