Newsletter Państwowej Służby Geologicznej Nr 7/2023

Drodzy Czytelnicy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4. Ogólnopolskiej Konferencji pt. Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej – PALEOKLIMAT. Konferencja odbędzie się w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie w dniach 22-23 listopada 2023 r.

Podczas dwudniowych obrad zostaną przedstawione najnowsze wyniki wszechstronnych badań geologicznych, które pozwalają analizować zmiany klimatyczne udokumentowane w profilach geologicznych - od proterozoiku aż po holocen. Nie zabraknie także dyskusji na temat metodologii badań paleoklimatycznych – przedstawimy szeroki wachlarz metod (paleomagnetycznych, geochemicznych, izotopowych, paleontologicznych oraz modelowania matematycznego) wykorzystywanych podczas prac badawczych.

Do udziału w konferencji zapraszamy doświadczonych specjalistów, a także zdobywających wiedzę doktorantów i studentów, jak również osoby, których zainteresowania wiążą się z zagadnieniami klimatycznymi, w tym metodami zapobiegania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych w ujęciu utylitarnym.

Zapraszamy do aktywnego udziału – do zgłoszenia referatów i posterów, na które czekamy do 30 czerwca 2023 r.

Planujemy publikację rozszerzonych abstraktów w „Przeglądzie Geologicznym" (punktacja MEiN: 40 pkt). Jednocześnie istnieje możliwość publikacji artykułów, w formie bloku, w czasopiśmie „Geological Ouarterly" (IF 2021=1,576 (21/47 in Geology); JCl=0.61; punktacja MEiN=lOO pkt.).

Aby zapisać się na konferencję należy kliknąć tutaj >>

Zapraszamy do udziału w konferencji!

 

Zapraszamy do lektury najnowszego Przeglądu Geologicznego. Aktualny numer (2023 - 04, tom 71) zawiera blok artykułów z XI Ogólnopolskiej Konferencji "Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii", która odbyła się w dniach 1-2.06.2023 r.

Czytaj bezpłatnie online >>