Newsletter Państwowej Służby Geologicznej Nr 9/2023

Drodzy Czytelnicy,

Jest nam miło zakomunikować, że w dniach 4 - 6 października 2023 r. w Jastrzębiej Górze odbędzie się 2. Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa. Wydarzenie organizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB będzie poświęcone problematyce ochrony wód podziemnych, a także gospodarki wodami w odniesieniu do działalności wydobywczej.

Przewidujemy, że w konferencji weźmie udział około 400 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele administracji geologicznej. Obok paneli dyskusyjnych zostaną wygłoszone referaty poruszające problematykę wód podziemnych, zwłaszcza w kontekście działalności górniczej.

Głównymi tematami poruszonymi podczas konferencji będą:

  • odkrywkowa eksploatacja zawodnionego złoża – uwarunkowania formalne;
  • gospodarowanie wodami w aspekcie funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych;
  • likwidacja zakładów górniczych w odniesieniu do warunków środowiskowych;
  • ochrona zasobów wód podziemnych a eksploatacja ujęć;
  • informacja geologiczna – realne potrzeby użytkowników.

Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni między innymi przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, nadzoru górniczego, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie stosowania procedur administracyjnych wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Konferencja, oprócz interesujących dyskusji w sali obrad będzie okazją do prowadzenia rozmów w kuluarach i przy stoiskach wystawienniczych firm.

Rejestracja uczestników rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia po opublikowaniu Komunikatu 2, który będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej Geologia Samorządowa/Konferencje, w której na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o wydarzeniu.

Zapraszamy do udziału w konferencji!

CZYTAJ WIĘCEJ

RELACJA Z INAUGURACYJNEJ KONFERENCJI "WSPÓŁCZESNA GEOLOGIA SAMORZĄDOWA"